Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance hoàn thành “Đốt BNB” hàng quý lần thứ 10

Binance hoàn thành “Đốt BNB” hàng quý lần thứ 10

2020-01-18 04:27

Xin chào các Binancians,

Như trong Whitepaper của Binance, chúng tôi đã hoàn thành việc đốt BNB hàng quý lần thứ 10 với số lượng 2.216.888 BNB (tương đương khoảng 38.800.000 USD).

Txid của việc đốt BNB lần thứ 10:

https://explorer.binance.org/tx/6047184045F3F761C4E91D81E530A10AAC2887B20E26CBB41A12A0DBAD5BDC3B

Txids các lần chuyển:

https://explorer.binance.org/tx/5DC38447885DAE0232626D470F9E9927B3A5820D695C0FBA5036BE88581B8C09

https://explorer.binance.org/tx/34288619283AE6180B5034FFBA19CDF5C6CD248241617BDE80E5948561B3A281

Để biết thêm thông tin về việc đốt BNB, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi: BNB thứ 10 | Những thông tin và kỳ vọng trong tương lai của BNB

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

18/01/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance