Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance hoàn tất nâng cấp hệ thống

Binance hoàn tất nâng cấp hệ thống

2019-08-15 09:01

Xin chào các Binancians,

Binance đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống và chúng tôi sẽ bắt đầu khôi phục việc giao dịch bắt đầu từ 17:00.

Từ lúc này cho đến khi chính thức giao dịch lại, người dùng có thể huỷ giao dịch, bắt đầu nạp, rút và sử dụng những tính năng khác.
Chúng tôi khuyên người dùng với đang giao dịch Ký Quỹ đánh giá lại các tài sản thế chấp trước khi việc nâng cấp hệ thống bắt đầu để tránh việc biến động giá ảnh hưởng đến giao dịch có thể diễn ra.  

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

15/08/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance