Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Airdrop
Binance hoàn tất đợt phân bổ airdrop Flare (FLR) cho người nắm giữ XRP (XRP)

Binance hoàn tất đợt phân bổ airdrop Flare (FLR) cho người nắm giữ XRP (XRP)

2023-01-10 15:53
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã hoàn tất đợt phân bổ airdrop Flare (FLR) cho những người nắm giữ XRP (XRP). Người dùng có thể xác nhận việc nhận được các token này qua trang Phân bổ trong Lịch sử giao dịch.
Thời điểm thu thập dữ liệu về số dư:
  • Thời gian thu thập dữ liệu ở sổ cái XRP là chỉ mục số 60.155.580, với mốc thời gian là 07:00 ngày 12/12/2020 (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý:
  • Thời gian thu thập dữ liệu bao gồm số dư XRP ròng trong Ví Spot, Sản phẩm linh hoạt Simple Earn (trước đây là “Tài khoản tiết kiệm”) và chỉ các Ví Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin. XRP được vay bằng Khoản vay tiền mã hoá hoặc Ký quỹ hoặc XRP được chuyển sang Ví Spot, Sản phẩm linh hoạt Simple Earn và Ví Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin từ các tài khoản này đã được loại trừ khỏi thời gian thu thập dữ liệu.
  • Chỉ những người dùng nắm giữ ít nhất 10 XRP trong tài khoản Binance của họ trong quá trình thực hiện ảnh chụp nhanh (bao gồm cả những người dùng đang tham gia lệnh giao dịch) mới đủ điều kiện tham gia đợt airdrop Flare (FLR).
  • Token Flare (FLR) đã được phân bổ cho người dùng đủ điều kiện với tỷ lệ 1 XRP = 0,1511 FLR.
  • Hãy đảm bảo rằng bạn KHÔNG chọn "Ẩn số dư nhỏ" để xem số dư token Flare (FLR) của mình trong Ví "Fiat và Spot”. 
  • Đã kích hoạt tính năng rút tiền đối với token Flare (FLR); tuy nhiên, hệ thống không hỗ trợ nạp token Flare (FLR). Vui lòng KHÔNG nạp Flare (FLR) để tránh rủi ro mất tiền.
  • Các cá nhân, tổ chức và quốc gia bị trừng phạt của Hoa Kỳ không đủ điều kiện để nhận airdrop này. Để biết thêm thông tin, xin đọc Điều khoản Sử dụng của Binance.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết sau: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
10/01/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần gần nhất vào ngày 13/01/2023 để làm rõ rằng thời gian thu thập dữ liệu ở sổ cái XRP là chỉ mục số 60.155.580, với mốc thời gian là 07:00 ngày 12/12/2020 (Giờ Việt Nam).
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.