Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Cancel

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Airdrop
Binance hoàn tất đợt phân bổ airdrop APENFT (NFT) thứ 16 đến những người nắm giữ TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) và WINkLink (WIN)

Binance hoàn tất đợt phân bổ airdrop APENFT (NFT) thứ 16 đến những người nắm giữ TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) và WINkLink (WIN)

2023-01-05 08:52
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã hoàn tất đợt airdrop APENFT (NFT) thứ 16 đến những người nắm giữ TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) và WINkLink (WIN). Người dùng có thể xác nhận việc nhận các token này tại trang Phân bổ trong Lịch sử giao dịch.
Lưu ý: 
 • Để đủ điều kiện để nhận airdrop NFT, tại thời điểm chụp màn hình, trong tài khoản của mỗi người dùng cần phải nắm giữ tối thiểu (bao gồm cả khối lượng nằm trong các lệnh đang chờ giao dịch):
  • 100 TRX hoặc
  • 2.000 BTTOLD hoặc
  • 2.000.000 BTTC hoặc
  • 100 JST hoặc
  • 15.000 WIN
 • Việc thu thập dữ liệu đợt airdrop APENFT (NFT) thứ 16 diễn ra tại chiều cao khối TRON số 44.077.377 (lúc 19:00 ngày 10/09/2022 Giờ Việt Nam).
 • Hãy đảm bảo rằng bạn KHÔNG chọn “Ẩn số dư nhỏ” để xem số dư token NFT của mình trong "Ví Fiat và Spot”.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông báo gốc: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
05/01/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.