Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý Thứ 16

Binance hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý Thứ 16

2021-07-19 09:55
Xin chào các Binancian,
Chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý thứ 16 với 1.296.728 BNB (tương đương khoảng 393.673.653,52 USD). Đợt đốt hàng quý gần nhất đã đốt 1.291.565 BNB, cùng 5.163 BNB trong Chương trình Pioneer Burn Program.
Như đã đề cập trong white paper, lượng BNB bị khoá còn lại hiện đã được mở khoá và được chuyển đến địa chỉ của đội ngũ. Tính đến nay, đội ngũ Binance chưa từng sử dụng hoặc bán bất kỳ BNB từ khoản BNB mà team đang nắm giữ ngoài trừ hoạt động đốt.
Txid của Đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 16:
Txid chuyển giao:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Đội ngũ Binance
19/07/2021
Theo dõi chúng tôi trên :
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.