Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 17

Binance hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 17

2021-10-19 04:52
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý thứ 17 với 1.335.888 BNB (tương đương khoảng 639.462.868 USD). Đợt đốt hàng quý gần nhất đã đốt 1.318.049 BNB, cùng 17.839 BNB trong Chương trình Pioneer Burn Program.
Txid của Đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 17:
Để biết thêm về thông tin của đợt đốt BNB, xin tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi: 17th BNB Burn | Quarterly Highlights and Insights from CZ

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
18/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.