Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance hoàn tất đợt Đốt BNB hàng quý lần thứ 14

Binance hoàn tất đợt Đốt BNB hàng quý lần thứ 14

2021-01-20 09:34
Xin chào các Binancian,
Theo như whitepaper của Binance, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 14, thiêu hủy 3.619.888 BNB (trị giá xấp xỉ 165,791 triệu USD). Đợt đốt coin hàng quý vừa rồi đã thiêu hủy 3,609,050 BNB, cộng với 10,838 BNB bị thiêu hủy thông qua Chương trình Đốt BNB Tiên phong.
ID giao dịch Đốt BNB hàng quý lần thứ 14:
ID giao dịch chuyển tiền:
  1. https://explorer.binance.org/tx/A7E77CEE404B722EA2D0DF087337654877732FA8B0EC46A1C0A5236617011529
  2. https://explorer.binance.org/tx/1AE5061AF1DF4BDA64C36D7B4AF7500E67DE57FB9E0FCBB97856C5CB41D0D44F
Để biết thêm thông tin về đợt đốt BNB, xin xem thêm bài viết này của Binance: Đợt đốt BNB lần thứ 14 | Tiêu điểm trong Quý cùng những Chia sẻ từ góc nhìn của CZ
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
19/01/2021
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: