Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu MANA ký quỹ bằng coin với mức đòn bẩy lên tới 20x

Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu MANA ký quỹ bằng coin với mức đòn bẩy lên tới 20x

2021-11-18 01:36
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu MANA ký quỹ bằng coin với mức đòn bẩy lên tới 20x vào lúc 10:30 ngày 17/11/2021 (giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: Hợp đồng vĩnh cửu MANA là các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin và sử dụng MANA làm tài sản thế chấp. 
Thông tin khác:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai) có rủi ro cao, cũng như khả năng lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không thể hiện lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng Tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang tài nguyên Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
16/11/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.