Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance Futures sẽ ra mắt Hợp đồng vĩnh cửu COMBO USDⓈ-M với mức đòn bẩy lên đến 20x

Binance Futures sẽ ra mắt Hợp đồng vĩnh cửu COMBO USDⓈ-M với mức đòn bẩy lên đến 20x

2023-06-02 03:50

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu COMBO USDⓈ-M vào lúc 19:00 ngày 02/06/2023 (Giờ Việt Nam), với mức đòn bẩy lên tới 20x. 

Xem thêm thông tin chi tiết về Hợp đồng vĩnh cửu COMBOUSDT trong bảng dưới đây:  

Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M

COMBOUSDT

Thời gian ra mắt 

19:00 ngày 02/06/2023 (Giờ Việt Nam) 

Tài sản cơ sở

COMBO

Tài sản thanh toán

USDT

Tick Size

0,0001

Funding Rate tối đa

Clamp (Tỷ lệ tài trợ, -0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì, 0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì)

Đòn bẩy tối đa

20x

Giờ giao dịch

24/7

Chế độ đa tài sản

Được hỗ trợ


Lưu ý: 

  • Tùy vào điều kiện rủi ro của thị trường, Binance có thể điều chỉnh thông số của Hợp đồng vĩnh cửu COMBOUSDT tùy từng thời điểm, bao gồm bước giá, đòn bẩy tối đa, ký quỹ ban đầu và/hoặc yêu cầu về ký quỹ duy trì.

  • Chế độ đa tài sản cho phép người dùng giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu COMBOUSDT trên nhiều loại tài sản ký quỹ, tùy vào tỷ lệ giảm giá trị hiện hành. Ví dụ: Khi Chế độ đa tài sản được kích hoạt, người dùng có thể sử dụng BTC để ký quỹ khi giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu COMBOUSDT. 

  • Hợp đồng vĩnh cửu COMBOUSDT tuân theo các điều khoản của Điều khoản sử dụng của BinanceThoả thuận dịch vụ của Binance Futures.

  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thông tin khác:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

01/06/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.