Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu AGIX ký quỹ bằng BUSD

Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu AGIX ký quỹ bằng BUSD

2023-01-18 02:47
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu AGIX ký quỹ bằng BUSD với đòn bẩy lên tới 15 lần vào lúc 09:30 ngày 19/01/2023 (Giờ Việt Nam). Xem thêm thông tin chi tiết trong bảng dưới đây:
Các hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng BUSD
AGIXBUSD
Thời gian ra mắt
09:30 ngày 19/01/2023 (Giờ Việt Nam)
Tài sản thanh toán
BUSD
Mệnh giá
1 AGIX
Tick Size
0,0001
Funding Rate tối đa
Clamp (Tỷ lệ tài trợ, -0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì, 0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì)
Đòn bẩy tối đa
15x
Giờ giao dịch
24/7
Chế độ Đa tài sản
Được hỗ trợ
Lưu ý: 
  • Hợp đồng vĩnh cửu AGIXBUSD là hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD, sử dụng BUSD làm tài sản đảm bảo. Người dùng có thể chọn đòn bẩy từ 1-15 lần.
  • Dựa trên các điều kiện rủi ro thị trường, Binance có thể điều chỉnh thiết lập của các hợp đồng này theo thời gian.
  • Chế độ Đa tài sản cho phép người dùng giao dịch hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M trên nhiều tài sản ký quỹ. Người dùng có thể sử dụng USDT làm tiền ký quỹ khi giao dịch các hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng BUSD.
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/01/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.