Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance Futures sẽ niêm yết các hợp đồng tương lai theo quý 0929 ký quỹ bằng coin

Binance Futures sẽ niêm yết các hợp đồng tương lai theo quý 0929 ký quỹ bằng coin

2023-03-30 01:38
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ niêm yết các hợp đồng theo quý 0929 ký quỹ bằng coin cho BTC, ETH, BNB, ADA, LINK, BCH, XRP, DOT và LTC trong vài tiếng sau khi loạt hợp đồng theo quý 0331 ký quỹ bằng coin hết hạn và được thanh toán vào 15:00 ngày 31/03/2023 (Giờ Việt Nam). 
Lưu ý:
  • Người dùng chỉ được phép đóng các vị thế của họ hoặc đặt lệnh Chỉ giảm và không được phép mở bất kỳ vị thế mới nào trong mười phút trước thời điểm chuyển giao. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chuyển giao và thanh toán hợp đồng tương lai theo quý.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.