Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL trong Chế độ đa tài sản

Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL trong Chế độ đa tài sản

2023-05-29 09:22

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Bắt đầu từ 17:00 ngày 15/06/2023 (Giờ Việt Nam), Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL dưới dạng tài sản ký quỹ trong Chế độ đa tài sản. Hạn mức chuyển vào cho SOL trước đây đã được cập nhật thành 0 trong Chế độ đa tài sản lúc 15:00 ngày 20/03/2023 (Giờ Việt Nam).

Để duy trì mức ký quỹ và tránh mọi khả năng bị thanh lý, người dùng nắm giữ SOL làm tài sản đảm bảo trong tài khoản Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M của mình nên nạp thêm tiền ký quỹ vào tài khoản trước 17:00 ngày 15/06/2023 (Giờ Việt Nam)

Ngoài ra, người dùng nên chuyển tài sản SOL của họ ra khỏi tài khoản Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M trước 17:00 ngày 15/06/2023 (Giờ Việt Nam) vì Binance Futures sẽ tự động chuyển tài sản SOL sang Ví Spot của người dùng sau 17:00 ngày 20/06/2023 (Giờ Việt Nam)

Thông tin tham khảo thêm:

Lưu ý: Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

26/05/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Lưu ý: Thông báo này được cập nhật gần nhất vào ngày 01/06/2023 để làm rõ rằng Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL trong Chế độ đa tài sản, bắt đầu từ 17:00 ngày 15/06/2023 (Giờ Việt Nam) thay vì 17:00 ngày 05/06/2023 (Giờ Việt Nam) và để cập nhật tất cả các ngày có liên quan trong thông báo. 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.