Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance Futures sẽ khôi phục giao dịch trên Hợp đồng vĩnh cửu MINA ký quỹ bằng USDT

Binance Futures sẽ khôi phục giao dịch trên Hợp đồng vĩnh cửu MINA ký quỹ bằng USDT

2023-02-08 02:41
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ khôi phục hoạt động giao dịch trên Hợp đồng vĩnh cửu MINA ký quỹ bằng USDT vào lúc 18:00 ngày 07/02/2023 (Giờ Việt Nam)
Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M
MINAUSDT
Thời gian khôi phục giao dịch 
18:00 ngày 07/02/2023 (Giờ Việt Nam) 
Tài sản cơ sở
MINA
Tài sản thanh toán
USDT
Tick Size
0,0001
Funding Rate tối đa
Clamp (Tỷ lệ tài trợ, -0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì, 0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì)
Đòn bẩy tối đa
20x
Giờ giao dịch
24/7
Chế độ Đa tài sản
Được hỗ trợ
Lưu ý: 
  • Hợp đồng vĩnh cửu MINAUSDT cũ đã trải qua thanh toán tự động vào lúc 10:30 ngày 06/02/2023 (Giờ Việt Nam) sẽ được đổi tên thành “MINAUSDTSETTLED” trong lịch sử giao dịch của người dùng.
  • Dựa trên các điều kiện rủi ro thị trường, Binance có thể điều chỉnh các thông số kỹ thuật của hợp đồng theo thời gian, bao gồm kích thước đánh dấu, đòn bẩy tối đa, ký quỹ ban đầu và/hoặc yêu cầu duy trì ký quỹ.
  • Chế độ đa tài sản cho phép người dùng giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu MINAUSDT trên nhiều tài sản ký quỹ, tùy thuộc vào tỷ lệ giảm giá trị hiện hành. Ví dụ: Khi Chế độ đa tài sản được kích hoạt, người dùng có thể sử dụng BUSD làm tiền ký quỹ khi giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu MINAUSDT. 
  • Hợp đồng vĩnh cửu MINAUSDT tuân theo các điều khoản của Điều khoản sử dụng của BinanceThoả thuận dịch vụ của Binance Futures.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Thông tin tham khảo thêm:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
07/02/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.