Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết
Binance Futures sẽ hủy niêm yết và cập nhật các mức đòn bẩy cũng như ký quỹ của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu CVCUSDT

Binance Futures sẽ hủy niêm yết và cập nhật các mức đòn bẩy cũng như ký quỹ của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu CVCUSDT

2022-11-29 03:42
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ tiến hành thanh toán tự động cho Hợp đồng tương lai vĩnh cửu CVCUSDT vào 16:00 ngày 29/11/2022 (Giờ Việt Nam) và hủy niêm yết hợp đồng này sau khi hoàn tất thanh toán.
Ngoài ra, Binance Futures sẽ điều chỉnh các mức đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu CVCUSDT vào lúc 16:00 ngày 28/11/2022 (Giờ Việt Nam) theo bảng bên dưới. Các vị thế đã mở trước khi đợt cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.
Cập nhật cấp đòn bẩy và mức ký quỹ:
  • CVCUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
1,00%
Không có sẵn
9 - 10x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
9 - 10x
0 <Vị thế ≤ 25.000
2,50%
6 - 8x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
6 - 8x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
1x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
1x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
Xin lưu ý: 
  • Lưu ý: Người dùng nên đóng mọi vị thế đang mở trước thời gian hủy niêm yết để tránh trường hợp thanh toán tự động.
  • Lưu ý quan trọng: Thay đổi mức ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng nắm giữ vị thế hiện tại của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu CVCUSDT sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (tức là tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai USDⓈ-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ ở mức dưới 80%.
  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì thay đổi sẽ ảnh hưởng đến Funding Rate của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu CVCUSDT. Funding Rate giới hạn = clamp (Funding Rate, -1 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì, 1 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì). Để biết thêm chi tiết về Funding Rate, vui lòng tham khảo Giới thiệu về Funding Rate của Binance Futures.
  • Để bảo vệ khách hàng và ngăn ngừa rủi ro tiềm tàng khi điều kiện thị trường biến động mạnh, Binance Futures có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với Hợp đồng tương lai vĩnh cửu CVCUSDT mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh giá trị đòn bẩy tối đa, giá trị vị thế và mức ký quỹ duy trì trong mỗi cấp độ ký quỹ, cập nhật Funding Rate, bao gồm lãi suất, phí premium và giới hạn Funding Rate, thay đổi tài sản kỹ thuật số cấu thành chỉ số giá và sử dụng cơ chế Bảo vệ giá gần nhất để cập nhật Giá đánh dấu.
Thông tin tham khảo thêm::
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
28/11/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.