Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance Futures sẽ cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ của các Hợp đồng vĩnh cửu LINAUSDT USDⓈ-M

Binance Futures sẽ cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ của các Hợp đồng vĩnh cửu LINAUSDT USDⓈ-M

2023-06-02 11:07

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance Futures sẽ điều chỉnh các mức đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng vĩnh cửu LINAUSDT USDⓈ-M vào lúc 10:00 ngày 03/06/2023 (Giờ Việt Nam) theo bảng bên dưới. Các vị thế đã mở trước đợt cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý. 

Cập nhật cấp đòn bẩy và mức ký quỹ:

  • LINAUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M)

Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây

Đòn bẩy và mức ký quỹ mới

Đòn bẩy trước khi thay đổi

Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT)

Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi

Đòn bẩy sau khi thay đổi

Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng USDT)

Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi

16 - 20x

0 <Vị thế ≤ 5.000

2,00%

16 - 20x

0 <Vị thế ≤ 5.000

2,00%

11 - 15x

5,000 <Vị thế ≤ 25,000

2,50%

11 - 15x

5,000 <Vị thế ≤ 25,000

2,50%

6 - 10x

25.000 < Vị thế ≤ 900.000

5,00%

6 - 10x

25.000 < Vị thế ≤ 900.000

5,00%

5x

900.000 < Vị thế ≤ 2.400.000

10,00%

5x

900.000 < Vị thế ≤ 2.400.000

10,00%

3 - 4x

2.400.000 < Vị thế ≤ 3.000.000

12,50%

3 - 4x

2.400.000 < Vị thế ≤ 3.000.000

12,50%

2x

3.000.000 < Vị thế ≤ 9.000.000

25,00%

2x

3.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000

25,00%

1x

9.000.000 < Vị thế ≤ 10.000.000

50,00%

1x

5.000.000 < Vị thế ≤ 7.000.000

50,00%

Xin lưu ý: 

  • Người dùng nên điều chỉnh số dư ký quỹ để tránh khả năng bị thanh lý.

  • Để bảo vệ người dùng và ngăn ngừa rủi ro tiềm tàng trong điều kiện thị trường biến động mạnh, Binance Futures có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với Hợp đồng vĩnh cửu LINAUSDT USDⓈ-M mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh giá trị đòn bẩy tối đa, giá trị vị thế và mức ký quỹ duy trì trong mỗi cấp độ ký quỹ, cập nhật Funding Rate, chẳng hạn như lãi suất, phí quyền chọn và Funding Rate tối đa, thay đổi cấu thành chỉ số giá và sử dụng cơ chế Bảo vệ giá gần nhất để cập nhật Giá Đánh dấu.

  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thông tin tham khảo thêm:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

02/06/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.