Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance cập nhật Chương trình VIP Borrower (01/06/2023)

Binance cập nhật Chương trình VIP Borrower (01/06/2023)

2023-06-01 03:58
Thân gửi Cộng đồng Binance, 
Binance xin thông báo, chúng tôi sẽ giảm yêu cầu về Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày cho người dùng VIP 1 - VIP 4 trong Chương trình VIP Borrower tới 33,33%, bắt đầu từ 07:00 ngày 01/06/2023 (Giờ Việt Nam).
Để đủ điều kiện nâng cấp thành VIP theo chương trình, người dùng phải đáp ứng các yêu cầu mới về Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngàySố dư BNB trung bình hằng ngày được chỉ định trong bảng bên dưới. 
Yêu cầu của Chương trình VIP Borrower: 
Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày trước khi cập nhật (tương đương USDT)
Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày sau khi cập nhật (tương đương USDT)
150.000
100.000
25 BNB
VIP 1
650.000
500.000
100 BNB
VIP 2
2.500.000
2.000.000
250 BNB
VIP 3
13.500.000
10.000.000
500 BNB
VIP 4
20.000.000
20.000.000
1.000 BNB
VIP 5
40.000.000
40.000.000
1.750 BNB
VIP 6
65.000.000
65.000.000
3.000 BNB
VIP 7
120.000.000
120.000.000
4.500 BNB
VIP 8
160.000.000
160.000.000
5.500 BNB
VIP 9
Điểm nổi bật của Chương trình VIP Borrower:
 • Người dùng đáp ứng các ngưỡng Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày và Số dư BNB trung bình hằng ngày sẽ được tự động nâng cấp lên cấp VIP tương ứng mỗi ngày, nếu Chương trình VIP Borrower xác nhận rằng họ đủ điều kiện để được thăng hạng lên cấp VIP cao hơn cấp hiện tại của họ. Người dùng không cần đăng ký chương trình.
 • Đối với Ký quỹ:
  • Người dùng đủ điều kiện tham gia Chương trình VIP Borrower sẽ được hưởng giới hạn vay Ký quỹ cao hơn cho mỗi cấp độ VIP được nâng cấp.
 • Đối với Khoản vay VIP:
  • Không có giới hạn vay đối với Khoản vay VIP, miễn là người dùng tuân thủ các tỷ lệ rủi ro bắt buộc. Tuy nhiên, tất cả các khoản vay đều tùy thuộc vào tính sẵn có. 
  • Có thể giao dịch tự do Tài sản thế chấp cho Khoản vay VIP trong Ví Spot trên thị trường giao ngay, miễn là người dùng đồng ý với Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) và tỷ lệ rủi ro liên quan. Để tìm hiểu thêm về tỷ lệ rủi ro của Khoản vay VIP, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Telegram tại vip_loan@binance.  
Tham gia Chương trình VIP Borrower ngay bây giờ! 
Lưu ý:
 • Cấp độ VIP của người dùng sẽ được xác định bởi (các) chương trình phụ của Binance VIP mà họ đủ điều kiện tham gia. Nếu khối lượng giao dịch Spot hoặc Futures của họ đủ điều kiện để họ đạt cấp VIP cao hơn hoặc họ đủ điều kiện đạt cấp VIP cao hơn trong một chương trình phụ khác của Binance VIP, cấp VIP cao nhất sẽ được áp dụng và cấp VIP của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi Chương trình VIP Borrower.  
 • Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày sẽ tính khối lượng vay ròng từ Vay tiền mã hóa, Khoản vay VIP và Ký quỹ (tức là Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trên Vay tiền mã hóa trong 30 ngày qua + Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trên khoản vay VIP trong 30 ngày qua + (Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trên Ký quỹ trong 30 ngày qua * 0,2)).  
  • Khối lượng vay ròng = Tổng khối lượng vay - Tổng khối lượng hoàn trả. 
  • Hệ số nhân 0,2 được áp dụng đối với khối lượng vay từ Ký quỹ để tính toán Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày. Khối lượng vay từ Vay tiền mã hóa và Khoản vay VIP được tính toán đầy đủ.
 • USDT tương đương với các tài sản được vay trên Vay tiền mã hóa, Khoản vay VIP và Ký quỹ sẽ được sử dụng để tính toán Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày.
 • Thời gian thu thập dữ liệu hằng ngày đối với Số dư BNB trung bình hằng ngày và Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày của người dùng sẽ được thực hiện vào lúc 06:59:59 (Giờ Việt Nam) với tỷ giá hối đoái USDT theo thời gian thực. Người dùng sẽ được nâng cấp lên cấp VIP cao hơn vào 07:00 ngày hôm sau (Giờ Việt Nam), nếu phù hợp. 
 • Yêu cầu về Số dư BNB trung bình hằng ngày cho Chương trình VIP Borrower sẽ không thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy đọc các quy tắc Tính toán số dư BNB trung bình hằng ngày.
 • Người dùng có thể bị loại khỏi Chương trình VIP Borrower nếu Khối lượng vay ròng trung bình hằng ngày trong 30 ngày hoặc Số dư BNB trung bình hằng ngày của họ giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu tương ứng là 100.000 USDT và 25 BNB.
 • Vui lòng truy cập Binance Institutional để kiểm tra cấp VIP hiện tại của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách trở thành Binance VIP.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
31/05/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc thay đổi thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro.