Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance BTC Withdrawal Fee Adjustment

Binance BTC Withdrawal Fee Adjustment

2017-07-20 05:32

Dear All,

 

After optimizing our processes, Binance has adjusted BTC withdraw fee from 0.002 to 0.0005 BTC. For details, please check Fee Structure on Binance.

 

Binance Team

July 20th, 2017