Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới
Binance bổ sung COMBO & các cặp khác cho chế độ Cross Margin & Isolated Margin

Binance bổ sung COMBO & các cặp khác cho chế độ Cross Margin & Isolated Margin

2023-06-07 08:02

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance đã bổ sung COMBO vào danh sách tài sản có thể vay cho chế độ Cross Margin Isolated Margin, cũng như các cặp giao dịch mới cho chế độ Cross Margin:

Các cặp Cross Margin mới: COMBO/USDT, SUI/TUSD, TUSD/BUSD

Cặp Isolated Margin mới: COMBO/USDT

Khám phá Binance Margin ngay bây giờ!

Lưu ý:

  • Vui lòng xem Dữ liệu Ký quỹ để tham khảo danh sách những tài sản có thể ký quỹ mới nhất và thông tin thêm về hạn mức, tỷ lệ thế chấp và lãi suất cụ thể.

  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thông tin khác:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

07/06/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)

Theo dõi chúng tôi trên 

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ. Giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro đáng kể, có thể lãi và có thể lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể được thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Thông tin này không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.