Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance APP Version Update (2017/12/27)

Binance APP Version Update (2017/12/27)

2017-12-15 07:25

Fellow Binancians,

 

Binance has released an updated version of the Binance APP on both iOS and Android.

  1. Android V1.3.2
  2. iOS V1.3.6, How to Install iOS

Important Note: For iOS users, please uninstall the existing version first before installing the new updated version.

Thanks for your support!

Binance Team

2017/12/15

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance_2017