Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Binance đang tìm kiếm một #BinanceConnector!

Binance đang tìm kiếm một #BinanceConnector!

2022-06-29 02:06
Binance Connect, trước đây được gọi là Bifinity, đã công bố quan hệ đối tác mới với Trust Wallet! Người dùng trên Trust Wallet sẽ có thể trực tiếp mua hơn 220 loại tài sản tiền mã hóa ​​bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ với mức phí thấp, sử dụng hơn 40 loại tiền pháp định được hỗ trợ bằng cách sử dụng Binance Connect.
Trước sự ra mắt, Binance mời bạn tham gia vào sáng kiến mới thú vị này và chia sẻ những đề xuất có giá trị của bạn với chúng tôi bằng cách trở thành #BinanceConnector. Tổng cộng 5.000 BUSD sẽ được dành cho hoạt động này. 
Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 08:00 ngày 27/06/2022 đến 06:59 ngày 04/07/2022 (Giờ Việt Nam) 
Người dùng cần hoàn thành các nhiệm vụ sau để đủ điều kiện tham gia hoạt động. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ sau, ba người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được 1.000 BUSD mỗi người và 200 người dùng đủ điều kiện khác có thể chia đều một quỹ thưởng riêng trị giá 2.000 BUSD trên cơ sở ai hoàn thành trước được nhận thưởng trước trước.
Mô tả nhiệm vụ:
 • Đăng ký tài khoản Binance và hoàn tất việc xác minh danh tính, HOẶC đăng nhập vào tài khoản Binance hiện có của bạn.
 • Hoàn thành thành công ít nhất một giao dịch mua tiền mã hóa trên Trust Wallet thông qua Binance Connect.
 • Chia sẻ trải nghiệm của bạn khi sử dụng Binance Connect trên Trust Wallet với tư cách là #BinanceConnector trên Twitter để giúp nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể của Binance Connect.
 • Điền vào bản khảo sát này để chốt sự tham gia của bạn.
Phần thưởng
 • Người dùng có ba bài đăng hàng đầu trên Twitter với nhiều lượt tương tác nhất có sử dụng hashtag #BinanceConnector (dựa trên tổng số lượt thích, lượt retweet, bình luận), mỗi người sẽ được thưởng 1.000 BUSD vào cuối thời gian hoạt động.
 • Riêng 200 người dùng đầu tiên hoàn thành các nhiệm vụ được yêu cầu ở trên sẽ nhận được 10 BUSD mỗi người.
Tìm hiểu cách mua tiền mã hóa trong Trust Wallet thông qua Binance Connect Now!
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng hoàn thành KYCkhảo sát này mới đủ điều kiện tham gia hoạt động này.
 • Phần thưởng
  • Phần thưởng 1.000 BUSD sẽ được phân phối dựa trên tổng số lượt tương tác (tổng số lượt thích, lượt tweet lại và nhận xét) của các bài đăng trên tweet của những người tham gia đủ điều kiện kể từ 07:00 ngày 01/07/2022 (Giờ Việt Nam). Tối đa có ba người dùng đủ điều kiện cho phần thưởng này.
  • Phần thưởng 10 BUSD sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, dựa trên thời gian giao dịch của người dùng thông qua Binance Connect trên Trust Wallet. Tối đa 200 người tham gia đủ điều kiện nhận phần thưởng này.
  • Các phần thưởng này loại trừ lẫn nhau. Người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng 1.000 BUSD sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng 10 BUSD. 
 • Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng hai tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phần thưởng của họ thông qua tài khoản Trust Wallet được sử dụng để hoàn tất giao dịch mua tiền điện tử được yêu cầu. Danh sách các địa chỉ chiến thắng sẽ được phân loại và công khai trên trang web cộng đồng của Trust Wallet sau khi hoạt động kết thúc.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi hoạt động hoặc quy định trong chương trình.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Chỉ dành cho thị trường Brazil: Người dùng Binance thanh toán bằng Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ sẽ bị tính thuế IOF với mọi giao dịch thẻ trên Binance.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Bạn không nên đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể bị mất và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.  Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, vui lòng xem xét kinh nghiệm, mục tiêu khi mua của bạn và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập, nếu cần. Bạn có trách nhiệm xác định chắc chắn liệu bạn có được phép sử dụng các dịch vụ của Binance hay không dựa trên hoàn cảnh cá nhân của bạn. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Điều khoản Sử dụngCảnh báo Rủi ro của chúng tôi.