Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance thêm các cặp giao dịch ANKR/BUSD, DOT/ETH, KP3R/USDT, MANA/BRL, MATIC/ETH, SAND/ETH, SAND/TRY & STORJ/BUSD

2021-11-13 07:33
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ mở các cặp giao mới ANKR/BUSD, DOT/ETH, KP3R/USDT, MANA/BRL, MATIC/ETH, SAND/ETH, SAND/TRY và STORJ/BUSD từ 17:00 ngày 12/11/2021 (giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: BRL và TRY là các đồng tiền pháp định và không đại diện cho bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
12/11/2021
 
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi nhờ ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.