Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Bổ sung thêm MAGIC vào sản phẩm Đầu tư tự động: Hoàn thành bài quiz để nhận Gói dùng thử sản phẩm Đầu tư tự động MAGIC & đăng ký sản phẩm Đầu tư tự động để được chia quỹ thưởng 16 BNB dưới dạng voucher token

Bổ sung thêm MAGIC vào sản phẩm Đầu tư tự động: Hoàn thành bài quiz để nhận Gói dùng thử sản phẩm Đầu tư tự động MAGIC & đăng ký sản phẩm Đầu tư tự động để được chia quỹ thưởng 16 BNB dưới dạng voucher token

2023-06-06 07:11

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn. 

Thời gian diễn ra chương trình: từ 19:00 ngày 05/06/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 19/06/2023 (Giờ Việt Nam)

Nhân dịp bổ sung thêm MAGIC vào sản phẩm Đầu tư tự động, Binance sẽ ra mắt Hoạt động bài quiz về Đầu tư tự động MAGIC vào lúc 19:00 ngày 05/06/2023 (Giờ Việt Nam). Trong chương trình này, người dùng có thể trau dồi kiến thức về chiến lược Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA), Đầu tư tự động và MAGIC. Mỗi người trong số 60.000 người dùng sản phẩm Đầu tư tự động đầu tiên đã hoàn thành bài quiz thành công trong thời gian diễn ra chương trình sẽ đủ điều kiện nhận một gói Đầu tư tự động MAGIC miễn phí hằng tháng trong 5 tháng tới.

Ngoài ra, những người dùng đăng ký sản phẩm Đầu tư tự động với số tiền tương đương ít nhất 50 USDT sau khi hoàn thành bài quiz sẽ đủ điều kiện được chia quỹ thưởng 16 BNB dưới dạng voucher token. Tất cả người tham gia đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo Tổng số tiền đăng ký đủ điều kiện trong Thời gian diễn ra chương trình và Top 100 người dùng đủ điều kiện sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng theo cơ cấu giải thưởng bên dưới. 

Cơ cấu giải thưởng:

Xếp hạng dựa trên Tổng số tiền đăng ký đủ điều kiện

Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện dưới dạng voucher token

Giải nhất

2,25 BNB

Vị trí thứ 2-5

1 BNB

Vị trí thứ 6-10

0,5 BNB

Vị trí thứ 11-50

0,1 BNB

Vị trí thứ 51 - 100

0,065 BNB

[Nhấp vào đây để tham gia hoạt động ngay]

Cách tham gia

 • Bước 1: Nhấp vào nút [Bắt đầu bài quiz] ở đầu trang hoạt động.

 • Bước 2: Mở bài quiz và đọc kỹ các tài nguyên sẵn có về chiến lược DCA, Đầu tư tự động và MAGIC.

 • Bước 3: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong bài quiz. Người dùng có thể làm lại bài quiz nếu không trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Sau khi làm bài quiz, hãy đăng ký sản phẩm Đầu tư tự động 

 • Bước 4: Người dùng đủ điều kiện sẽ tự động nhận được gói Đầu tư tự động MAGIC hằng tháng muộn nhất vào 06:59 ngày 03/07/2023 (Giờ Việt Nam).

Xin lưu ý: 

 • Gói Đầu tư tự động MAGIC miễn phí hằng tháng hoạt động tương tự như gói dùng thử, cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng khác nhau trong sản phẩm Đầu tư tự động (hiện có tại khu vực họ sinh sống) mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào trong 5 tháng đầu.

 • Mỗi người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được một gói Đầu tư tự động MAGIC hằng tháng trị giá 1 USDT. Số tiền 1 USDT này sẽ được chia đều trong khoảng thời gian 5 tháng để mua MAGIC qua gói Đầu tư tự động hằng tháng (tức là trả góp 0,2 USDT mỗi lần).

 • Người dùng không được chỉnh sửa, tạm dừng hoặc hủy gói Đầu tư tự động MAGIC hằng tháng cho đến khi kết thúc thời gian 5 tháng. 

 • Những người lựa chọn tiếp tục tham gia gói Đầu tư tự động MAGIC hằng tháng sau khi kết thúc giai đoạn 5 tháng sẽ tiếp tục mua MAGIC qua gói hằng tháng, trong đó 0,2 USDT sẽ được tự động khấu trừ vào số dư stablecoin trong ví Spot của họ mỗi tháng.

Điều khoản và Điều kiện:

 • Tất cả người dùng sản phẩm Đầu tư tự động sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng trong chương trình này, nhưng chỉ có người mới dùng sản phẩm Đầu tư tự động mới được ưu tiên trao Gói dùng thử sản phẩm Đầu tư tự động MAGIC. 

 • Người dùng phải hoàn thành xác minh tài khoản để tham gia vào ưu đãi này thành công.

 • Người dùng phải trả lời chính xác tất cả câu hỏi trong bài quiz thì mới đủ điều kiện nhận phần thưởng. Người dùng có thể làm bài quiz nhiều lần cho đến khi trả lời chính xác tất cả câu hỏi.

 • Phần thưởng được trao theo nguyên tắc ai đăng ký trước nhận trước. Tối đa 60.000 người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được mỗi người một gói Đầu tư tự động MAGIC hằng tháng có thời hạn tối thiểu 5 tháng. 

 • Phần thưởng sẽ được phân bổ muộn nhất vào ngày 03/07/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher trong mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.

 • Thời hạn hiệu lực của voucher là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.

 • Người dùng có thể hoàn tất giao dịch mua Đầu tư tự động bằng cách sử dụng gói Đầu tư tự động đơn lẻ, gói Đầu tư tự động theo danh mục hoặc gói Đầu tư tự động gắn với chỉ số.

 • Các giao dịch mua thông qua kế hoạch Đầu tư tự động có thể được thanh toán bằng số dư trong Ví Spot hoặc các sản phẩm linh hoạt Simple Earn.

 • Các tài khoản phụ và tài khoản được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào.

 • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.

 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.

 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình ưu đãi có tại đây.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.