Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ việc Hoán đổi Hợp đồng LTO Network (LTO)

2021-11-30 10:26
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ kế hoạch hoán đổi hợp đồng LTO Network (LTO) ERC-20 theo lịch trình sau:
  • Hoạt động nạp và rút LTO (ERC-20) hiện đã được tạm ngưng. Quá trình hoán đổi (swap) hợp đồng thông minh ERC-20 sẽ được thực hiện từ 06/12/2021.
  • Các hoạt động giao dịch spot, margin, và staking sẽ không bị ảnh hưởng trong suốt thời gian này.
  • Sau khi hoàn tất việc hoán đổi/nâng cấp hợp đồng thông minh ERC-20, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc hoàn tất quá trình trong một thông báo tiếp theo. 
  • Người dùng sẽ có thể sử dụng chức năng chuyển đổi để chuyển đổi token LTO (LTOOLD) sang token LTO (LTO) mới.
  • Hợp đồng Thông minh LTO (ERC-20) mới:
    0xd01409314acb3b245cea9500ece3f6fd4d70ea30
Lưu ý:
  • Không có thay đổi nào đối với mainnet token LTO Network (LTO), token LTO (BEP20) và token LTO (BEP2).
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết sau: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
30/11/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.