Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Cardano (ADA)

Binance
2021-10-21 09:21
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Cardano (ADA).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và Hard fork của ADA sẽ diễn ra tại epoch số 298 hoặc tương đương với thời điểm 04:44 ngày 23/10/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút ADA sẽ bị tạm ngưng kể từ 04:14 ngày 23/10/2021 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch ADA sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Vui lòng canh chỉnh đủ thời gian để giao dịch nạp tiền được kịp thời xử lý trước giờ các hoạt động có thể bị gián đoạn. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang giữ ADA trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp và hard fork ADA này sẽ không dẫn đến việc tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền ADA khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp đã ổn định, và sẽ không thông báo trước cho người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng & hard fork, vui lòng tham khảo những điều sau: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
21/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định mọi điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Hoạt động ưu đãi Race to Refer của Binance ở khu vực APAC hiện đã chính thức kết thúc