Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Cập nhật đối với Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng Coin của Binance

Binance
2020-12-31 13:33
Xin chào các Binancian,
Binance Futures sẽ điều chỉnh phí thanh toán bảo hiểm của các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin để phù hợp với các hợp đồng ký quỹ bằng USDT, sẽ có hiệu lực vào lúc 02:00 PM ngày 31/12/2020 (giờ Việt Nam) như được phản ánh trong bảng bên dưới.
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin
Phí bảo hiểm (trước khi điều chỉnh)
Hợp đồng BTCUSD
0.30%
Hợp đồng ETHUSD và Hợp đồng có đòn bẩy tối đa 75x và 50x
0.50%
Hợp đồng BNBUSD
0.75%
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin
Phí bảo hiểm (sau khi điều chỉnh)
Hợp đồng BTCUSD
0.50%
Hợp đồng ETHUSD và Hợp đồng có đòn bẩy tối đa 75x
0.75%
Hợp đồng có đòn bẩy tối đa 50x
1.00%
Xem thêm về:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
31/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
Binance Margin huỷ niêm yết các cặp AUD, EUR & GBP