Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu ENS ký quỹ bằng coin với mức đòn bẩy lên tới 20x

2022-08-02 05:21
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh cửu ENS ký quỹ bằng coin với đòn bẩy lên tới 20 lần vào lúc 19:00, 02/08/2022 (Giờ Việt Nam). Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây:
Hợp đồng Vĩnh cửu ký quỹ bằng Coin
ENSUSD
Thời gian ra mắt
19:00, 02/08/2022 (Giờ Việt Nam)
Tài sản thanh toán
ENS
Mệnh giá
10 USD
Tick Size
0,001
Funding Rate tối đa
Clamp (Tỷ lệ tài trợ, -0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì, 0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì)
Đòn bẩy tối đa
20x
Giờ giao dịch
24/7
Chế độ Đa tài sản
Không hỗ trợ
Xin lưu ý: 
  • Hợp đồng vĩnh cửu ENS là các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin và sử dụng ENS làm tài sản đảm bảo. 
  • Dựa trên các điều kiện rủi ro thị trường, Binance có thể điều chỉnh thiết lập của các hợp đồng này theo thời gian.
Thông tin thêm:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/08/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.