Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Hoàn tất nhiệm vụ giao dịch DOCK để chia sẻ quỹ thưởng 200.000 USD!

2021-11-24 10:43

Nhắc nhở: Nhấp vào nút [đăng ký ngay]/[register now] trên trang hoạt động để đủ điều kiện nhận phần thưởng!

Thời gian diễn ra hoạt động: 07:00 ngày 25/11/2021 đến 06:59 ngày 02/12/2021 (Giờ VN) 
Hoạt động A: Phần thưởng Chào mừng trị giá 50.000 USD dành cho Người dùng mới
Tất cả mọi người dùng mới đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra hoạt động có khối lượng giao dịch tối thiểu (bao gồm cả mua và bán) từ 6.000 DOCK với các cặp giao dịch hợp lệ của DOCK sẽ có thể tham gia thử thách , trong đó chọn ra 1.000 người chiến thắng để nhận voucher token DOCK trị giá 50 USD mỗi người.
Hoạt động B: Hoàn tất nhiệm vụ và chia sẻ quỹ thưởng trị giá 150.000 USD!
Mọi người dùng hoàn tất được tất cả nhiệm vụ được nêu trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ được xem là hợp lệ để chia đều quỹ thưởng độc quyền trị giá 150.000 USD bằng voucher token DOCK.
 • Nhiệm vụ 1: Hoàn thành giao dịch từ 6.000 DOCK trở lên bằng các cặp giao dịch hợp lệ của DOCK.
 • Nhiệm vụ 2: Tích luỹ tổng khối lượng giao dịch (gồm cả giao dịch mua và bán) từ 30.000 DOCK của trở lên với các cặp giao dịch DOCK hợp lệ.
 • Nhiệm vụ 3: Mời thêm bạn đến Bữa tiệc DOCK-Side để có mời thêm nhiều bạn bè để cùng chia sẻ hoạt động này trên mạng xã hội và tải lên ảnh chụp làm bằng chứng qua form này.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng bấm vào nút [đăng ký ngay]/[register now] trên trang này hoàn tất các bước KYC trong thời gian diễn hoạt động mới được xem là đủ điều kiện để nhận thưởng.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch Spot sẽ được áp dụng trong suốt thời gian chương trình giới thiệu của Binance có hiệu lực. Mức giảm 10% phí giao dịch Futures do người mời chia sẻ sẽ có hạn dùng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Futures.
 • Các cặp giao dịch spot & margin hợp lệ: DOCK/USDT, DOCK/BTC.
 • Binance sẽ sử dụng giá đóng cửa trung bình của cặp giao dịch DOCK/USDT vào lúc 11:59:59 PM (Giờ UTC) trong thời gian diễn ra hoạt động để tính tỷ giá cho phần thưởng được phân bổ.
 • Cơ chế phần thưởng của Thử thách may mắn của Hoạt động A và C sẽ tuân theo Quy tắc chọn thưởng căn cứ trên Giá trị băm Binance Chain.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 4 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token DOCK thành tiền trong mục Tài khoản >Trung tâm Phần thưởng.
 • Thời hạn của voucher tiền mặt là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Xin tham khảo cách đổi voucher tiền mặt tại đây.
 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch spot và margin của ​​DOCK.
 • Binance sẽ kết hợp khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản margin để cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance có toàn quyền hủy tư cách tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa bất kỳ Hoạt động hoặc Quy định của hoạt động nào.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.