Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance khép lại 2 chương trình: Giải đấu Futures Grand Tournament và Voucher thưởng của Futures Bonus

2022-06-27 07:17
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Các chương trình ưu đãi sau đây hiện đã kết thúc:
  • Giải đấu Futures Grand Tournament
  • Chương trình Voucher thưởng của Futures Bonus
Đối với phần thưởng NFT từ giải đấu Futures Grand Tournament, người dùng có thể xem phần thưởng của mình tại Thị trường Binance NFT > Trung tâm người dùng > Tài sản NFT > Bộ sưu tập. Đối với các Hộp bí ẩn từ giải đấu Futures Grand Tournament, người dùng có thể xem phần thưởng của mình tại Thị trường Binance NFT > Trung tâm người dùng > Hộp bí ẩn.
Đối với phần thưởng token từ giải đấu Futures Grand Tournament, người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Trung tâm tài khoản > Ví > Phân bổ
Đối với phần thưởng voucher hoàn tiền trong tương lai từ giải đấu Futures Grand Tournament voucher thưởng Futures từ chương trình Voucher thưởng của Futures Bonus, người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phiếu thưởng của mình tại Tài khoản > Trung tâm điểm thưởng. Thời hạn sử dụng của các voucher này là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. 
Liên kết gốc của các chương trình ưu đãi: 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
24/06/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá cả. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo Rủi ro của chúng tôi.