Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng CertiK (CTK)

2022-01-20 01:59
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng CertiK (CTK).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới của CertiK (CTK) sẽ diễn ra tại block số 6.334.000, hoặc tương đương vào khoảng7:30 sáng ngày 20/01/2022 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút CTK sẽ bị tạm ngưng kể từ 06:30 sáng ngày 19/01/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới CertiK (CTK) sẽ diễn ra tại block số 6.334.000. Đây chỉ là thời gian dự kiến để người dùng tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế của quá trình thực hiện. 
  • Hoạt động giao dịch CTK sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ CTK trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp mạng lưới (CTK) này sẽ không dẫn đến tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền CTK một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp đã ổn định, và sẽ thông báo trước cho người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới, vui lòng tham khảo những nội dung sau:
  • Bản phát hành CertiK Shentu v2.3.0.0104
  • Nâng cấp CertiKShentu-v230
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
2022-01-19
 
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.