Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance Liquid Swap điều chỉnh phí mức phí giao dịch (22/06/2021)

Binance
2021-06-22 11:04
Xin chào các Binancian,
Mức phí giao dịch tiêu chuẩn của Binance Liquid Swap sẽ được điều chỉnh vào lúc 17:00 ngày 23/06/2021 (Giờ Việt Nam). Người dùng VIP sẽ tiếp tục được nhận ưu đãi giảm phí giao dịch.
  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bảng dưới đây:
Cấp VIP
Phí giao dịch tiêu chuẩn
Phí được giảm dành cho VIP
VIP 0
0,2%
-
VIP 1 - VIP 3
0,16%
0,12%
VIP 4 - VIP 6
0,14%
0,07%
VIP 7 - VIP 9
0,12%
0,06%
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Đội ngũ Binance
22/06/2021
Instagram: https://www.instagram.com/binance

Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Cập nhật về Quy định cho Đòn bẩy cho các Tài khoản đăng ký mới của Binance Futures