Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ việc thay đổi thương hiệu của Blox (CDT) để chuyển thành ssv.network (SSV) & kế hoạch thay đổi định giá

Binance
2021-10-15 01:44
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ việc thay đổi thương hiệu Blox (CDT) thành ssv.network (SSV) và kế hoạch thay đổi định giá 100:1. Để biết thêm thông tin, hãy xem các mốc thời gian cập nhật thay đổi bên dưới :
  • Hoạt động nạp và rút CDT (ERC20) sẽ bị tạm ngưng vào lúc 09:00 ngày 18/10/2021 (Giờ Việt Nam). Hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian để khoản nạp CDT của mình được xử lý kịp thời trước những thời điểm trên. Nếu bạn nạp sau mốc thời gian này, token sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn.
  • Giao dịch sẽ bị tạm dừng đối với tất cả các cặp giao dịch spot CDT hiện có (CDT/BTC và CDT/ETH) vào lúc 11:00 ngày 18/10/2021 (Giờ Việt Nam) và các lệnh giao dịch đang chờ xử lý sẽ bị hủy. 
  • Binance sẽ thu hồi tất cả số dư CDT và bắt đầu phân bổ SSV cho tất cả người dùng hợp lệ với tỷ lệ 100 CDT = 1 SSV.
  • Sau khi thực hiện việc di chuyển, token CDT cũ sẽ được đổi tên thành SSV với logo mới
  • Sàn sẽ mở giao dịch spot cho các cặp giao dịch SSV/BTC và SSV/ETH vào lúc 11:00 ngày 22/10/2021 (Giờ Việt Nam). 
  • Binance sẽ đưa ra một thông báo riêng sau khi quá trình hoán đổi token hoàn tất để thông báo cho người dùng thời điểm có thể bắt đầu nạp và rút SSV.
  • Người dùng sẽ có thể sử dụng chức năng chuyển đổi để chuyển đổi token CDT (ERC20) sang token SSV (ERC20) mới.
  • Địa chỉ hợp đồng SSV (ERC20): 0x9D65fF81a3c488d585bBfb0Bfe3c7707c7917f54 
Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết sau: SSV Token Upgrade is Here
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
14/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Thông báo Bảo trì Ví cho Mạng Ethereum (ERC20)