Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

​​Cuộc thi Giao dịch DOT - Giải thưởng trị giá 100.000 USD đang chờ người chiến thắng!

Binance
2021-09-21 02:55
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 ngày 20/09/2021 đến 06:59 ngày 26/09/2021 (giờ Việt Nam) 
Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho Người dùng mới, trị giá 20.000 USD ​​bằng DOT!

Tất cả người dùng đăng ký mới tài khoản Binance trong thời gian diễn ra chương trình và giao dịch (gồm cả mua lẫn bán) từ 25 DOT​​ trở lên bằng các cặp giao dịch spot của DOT/USDT, DOT/BUSD, DOT/BTCDOT/BNB sẽ cùng chia đều quỹ thưởng 20.000 USD bằng ​​DOT.

Hoạt động B: Cuộc thi giao dịch DOT - Cơ hội chiến thắng 40.000 USD bằng DOT!

Top 20 người dùng xếp hạng theo khối lượng giao dịch thực tế của các cặp giao dịch spot DOT/USDT, DOT/BUSD, DOT/BTCDOT/BNB hợp lệ sẽ cùng chia sẻ quỹ thưởng trị giá 40.000 USD bằng voucher token ​​DOT. Phần thưởng sẽ được chia dựa trên tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng theo tỷ lệ tương ứng với tổng khối lượng giao dịch thực tế của tất cả người dùng đủ điều kiện trong thời gian diễn ra cuộc thi.
Cách tính phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng /  Tổng khối lượng giao dịch của Top 20 người dùng) * 40.000 USD bằng DOT.
Hoạt động C: Tham gia Thử thách Giao dịch DOT để nhận cơ hội chiến thắng Voucher token DOT trị giá 400 USD!
Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch (bao gồm cả mua lẫn bán) từ 100 DOT trở lên bằng các cặp giao dịch spot hợp lệ trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ đủ điều kiện tham gia thử thách, trong đó chọn ra 100 người chiến thắng dựa trên quy tắc thử thách giành được 400 USD  bằng voucher token DOT mỗi người.
 
Điều kiện và Điều khoản:
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch Spot sẽ được áp dụng trong thời gian áp dụng chương trình giới thiệu của Binance. Mức giảm 10% phí giao dịch Futures do người mời chia sẻ sẽ có hạn dùng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Futures.
 • Các cặp giao dịch spot hợp lệ của DOT: DOT/USDT, DOT/BUSD, DOT/BTC, DOT/BNB
 • Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 6:59:59 AM (Giờ Việt Nam) của cặp giao dịch DOT/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá DOT phục vụ phân bổ phần thưởng.
 • Tất cả người dùng phải hoàn thành xác minh danh tính trong thời gian diễn ra hoạt động để đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Vui lòng tham khảo Quy tắc rút thăm may mắn dựa trên giá trị băm Binance Chain để biết cơ chế trao thưởng.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token thành tiền trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Thời hạn của voucher tiền mặt là 14 ngày kể từ ngày phân bổ.Xin tham khảo cách đổi voucher tiền mặt..
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch spot của DOT.
 • Binance bảo lưu quyền hủy tư cách tham gia của những giao dịch bị xem là wash trade hoặc các tài khoản được đăng ký ồ ạt trái phép, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Cuộc thi giao dịch Liquid Swap - Cơ hội chiến thắng quỹ thưởng 20.000 USD bằng BNB!