Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance Staking giới thiệu tính năng Stake tự động và chương trình hoàn trả khi rút sớm

2022-06-30 07:34
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Staking vừa ra mắt tính năng Stake tự động, cho phép người dùng tự động thêm lại các tài sản kỹ thuật số/tiền tệ kỹ thuật số của họ vào các bể stake sau khi kết thúc một giai đoạn stake. Người dùng có thể bật tính năng Stake tự động trước Ngày kết thúc tính lãi suất bằng cách nhấp vào Ví> Earn > Staking cố định> Stake tự động.
Lưu ý
 • Vị thế stake mới được tạo bởi tính năng Stake tự động sẽ chỉ bao gồm số tiền stake ban đầu. Các phần thưởng được phân phối sẽ không được tự động thêm vào bể stake.
 • Một vị thế stake mới sẽ được tạo thông qua Stake tự động khi thời gian tham gia stake ban đầu kết thúc. Người dùng có thể tắt tính năng Stake tự động bất kỳ lúc nào trước Ngày kết thúc tính lãi suất.
 • Tính năng Stake tự động sẽ không tạo ra các vị thế stake mới cho các sản phẩm Staking cố định nếu sản phẩm đã đạt đến giới hạn Staking cố định tối đa.
Hoàn trả khi rút sớm
Binance Staking cũng giới thiệu chương trình hoàn trả 5% khi rút sớm. Binance Staking sẽ sử dụng 5% của tất cả phần thưởng được phân phối (trong trường hợp bình thường sẽ bị mất hoàn toàn do rút sớm) để tạo vị thế stake trong 90 ngày. Người dùng sẽ nhận được phần thưởng stake hàng ngày và có thể rút số tiền gốc (tức là 5% phần thưởng được phân phối từ đăng ký staking ban đầu) từ vị thế staking 90 ngày mới được tạo sau khi thời gian stake kết thúc.
Trong trường hợp bình thường, khi người dùng quyết định nhận lại tài sản bị khóa của họ trong một bể stake trước khi kết thúc thời gian tham gia stake, mọi phần thưởng được phân phối sẽ được khấu trừ khỏi các tài sản kỹ thuật số đã tham gia stake. Binance Staking giới thiệu chương trình hoàn lại 5% nếu rút sớm vì sự tri ân của chúng tôi đối với cộng đồng. 
Xin lưu ý:
 • Binance Staking sẽ tạo vị thế stake trong 90 ngày với 5% phần thưởng được phân phối cho những người dùng rút sớm nếu 5% phần thưởng được phân phối đáp ứng yêu cầu stake tối thiểu bắt buộc. 
  • Điều này cho phép người dùng đủ điều kiện nhận phần thưởng stake trong 90 ngày từ vị thế đã tạo, cũng như số tiền chính (5% phần thưởng được phân phối từ đăng ký stake ban đầu). 
  • 95% phần thưởng được phân phối còn lại từ đăng ký stake ban đầu sẽ vẫn bị khấu trừ từ các tài sản kỹ thuật số đã tham gia stake. 
 • Rút sớm và tính năng Stake tự động sẽ không khả dụng với vị thế stake do chính tính năng này tạo ra.
 • Người dùng có thể xem tài sản Staking cố định tại Ví > Earn > Staking cố định > Đã khóa.
 • Câu hỏi thường gặp về Staking cố định.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
28/06/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Tính năng Đặt cọc đã khóa sẽ trả lại các tài sản kỹ thuật số đã đặt cọc vào ví giao ngay của người dùng sau khi thời hạn đã thỏa thuận kết thúc hoặc sau khi đổi sớm. Bạn không có quyền nhận phần thưởng cho đến khi Binance nhận được phần thưởng đó và Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng đặt cược cụ thể nào hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận đặt cược nào theo thời gian. Không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo Rủi ro của chúng tôi.