Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Binance Futures sẽ niêm yết Hợp đồng Tương lai Theo quý BTC & ETH Quarterly 1231 ký quỹ bằng USD

Binance
2021-09-22 08:30
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ niêm yết các Hợp đồng Tương lai Quý BTC, ETH Quarterly 1231 ký quỹ bằng USD vào 10:30 ngày 22/09/2021 (giờ Việt Nam). Hợp đồng Tương lai Quý 0924 ký quỹ bằng USD sẽ hết hạn và được thanh toán vào lúc 15:00 ngày 24/09/2021 (giờ VN)
Lưu ý:
  • Người dùng chỉ được phép đóng các vị thế của họ hoặc đặt lệnh Reduce Only, và không được phép mở bất kỳ vị thế mới nào 10 phút trước thời điểm đáo hạn. Để biết thêm thông tin hãy đọc thêm bài viết Quy trình đáo hạn và thanh toán hợp đồng tương lai theo quý
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai) có rủi ro cao, cũng như khả năng lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang tài nguyên Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/09/2021
Theo dõi chúng tôi trên 
Instagram: https://www.instagram.com/binance 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Binance mở thêm các cặp giao dịch FTM/AUD, FTM/BRL & SCRT/BUSD