Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Nâng cấp cơ cấu mức APY cho sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt với BUSD

2022-05-17 03:56
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã nâng cấp cơ cấu mức APY cho các sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt với BUSD.
APY của BUSD từ Tiết kiệm linh hoạt sẽ được điều chỉnh theo cơ cấu mức APY như sau:
Cơ cấu mức APY trước đây
(Số lượng nắm giữ, APY)
Cơ cấu mức APY mới
(Số lượng nắm giữ, APY)
Tiền tệ
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 1
Mức 2
Mức 3
BUSD
0-500 BUSD
500 BUSD < Số tiền ≤ 20.000 BUSD
> 20.000 BUSD
0-2.000 BUSD
2.000 BUSD < Số tiền ≤ 20.000 BUSD
> 20.000 BUSD
10%
1,5%
0,8%
10%
2%
1%
Kiếm tới 10% APY với Tiết kiệm linh hoạt BUSD!
Lưu ý:
  • APY có thể thay đổi theo ngày.
  • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, hạn mức cá nhân, tổng hạn mức đăng ký dựa trên điều kiện thị trường và hoạt động quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
  • Vui lòng xem Điều khoản sử dụng của Binance trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
12/05/2022
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.