Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Ethereum (ETH)

2021-12-07 01:37
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Ethereum (ETH).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới của Ethereum (ETH) sẽ diễn ra tại ETH mainnet block số 13.773.000 hoặc tương đương vào khoảng 03:00 ngày 10/12/2021 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút mọi token trên mạng ETH sẽ bị tạm ngưng kể từ khoảng 02:55 ngày 10/12/2021 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch ETH và token ERC-20 sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới & hard fork Ethereum (ETH) sẽ được thực hiện tại ETH mainnet block số 13.773.000. Thời gian chỉ là ước tính cho người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ ETH, tokens ERC-20 trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp và hard fork Ethereum (ETH) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp, rút tiền cho ETH, token ERC-20 một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp đã ổn định, và sẽ thông báo trước cho người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
06/12/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.