Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Quyền lợi dành riêng cho VIP - Đầu tư kép

2022-01-20 09:53
Binance VIP xin vui mừng thông báo các quyền lợi dành riêng cho người đăng ký Dual Investment đủ điều kiện, bắt đầu từ 15:00 ngày 20/01/2022 (Giờ Việt Nam). Các quyền lợi độc quyền bao gồm voucher tiền mặt và voucher nâng hạng VIP.
Đăng ký Dual Investment NGAY!
Quyền lợi A - Voucher tiền mặt:
Tất cả người dùng Binance VIP sẽ nhận được voucher tiền mặt nếu số tiền đăng ký trung bình hàng tháng đáp ứng các yêu cầu sau:
Số tiền đăng ký trung bình hàng tháng*
Voucher tiền mặt
1 triệu USDT
Voucher 1.000 USD
3 triệu USDT
Voucher 2.000 USD
5 triệu USDT trở lên
Voucher 4.000 USD
*Chỉ sản phẩm có APY từ 10% trở lên mới được tính vào số tiền đăng ký trung bình hàng tháng của người dùng.
Quyền lợi B - Voucher nâng hạng VIP:
Hệ thống xếp hạng top 50 người đăng ký Dual Investment thông thường và người đăng ký Dual Investment VIP 1-3 dựa trên số tiền đăng ký trung bình hàng tháng và trao thưởng voucher nâng hạng VIP. Số tiền đăng ký trung bình hàng tháng của người dùng phải đạt giá trị tương đương 1 triệu USDT trở lên mới đủ điều kiện tham gia.
  • Người dùng thông thường và VIP 1-3 đủ điều kiện: Mỗi người nhận được voucher nâng hạng VIP +1 có giá trị trong 30 ngày
**********
Tìm hiểu thêm về Binance Dual Investment (Đầu tư kép):
Tìm hiểu thêm về voucher
Điều khoản và Điều kiện:
  • Số tiền đăng ký trung bình hàng tháng được tính như sau: số tiền đăng ký * thời gian đăng ký trong một tháng/số ngày trong tháng.
  • Số tiền đăng ký được đo bằng giá trị USDT tương đương - sử dụng giá đóng cửa của ngày đăng ký diễn ra.
  • Phân bổ voucher: xin lưu ý rằng voucher nâng hạng VIP và voucher tiền mặt sẽ được phân bổ đến Trung tâm phần thưởng của người dùng trong vòng 14 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Vui lòng nhấp vào biểu tượng Tài khoản rồi chọn [Trung tâm tài khoản] từ menu thả xuống hoặc trong trang tổng quan sau khi đăng nhập vào tài khoản.
  • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.
  • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi chương trình hoặc quy định của chương trình.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần gần nhất vào ngày 15/03/2022.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.