Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance Margin sẽ hủy niêm yết ANC và MIR trên Cross Margin và Isolated Margin

2022-05-16 05:36
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Margin sẽ xóa ANCMIR khỏi danh sách các tài sản có thể vay trên Ký quỹ chéo (Cross Margin) và Ký quỹ biệt lập (Isolated Margin) từ 09:00 sáng ngày 14/05/2022 (Giờ Việt Nam)
  • Các cặp ký quỹ chéo: MIR/BTC, MIR/BUSD, MIR/USDT
  • Các cặp ký quỹ biệt lập: ANC/BUSD, ANC/USDT, MIR/BTC, MIR/BUSD, MIR/USDT
Lưu ý:
  • Người dùng vẫn có thể giao dịch những tài sản trên thông qua các cặp giao dịch vẫn còn được Binance hỗ trợ.
  • Từ 09:00 ngày 13/05/2022 (Giờ Việt Nam), Binance đã tạm ngừng cho vay cross và isolated margin đối với ANC và MIR. 
  • Từ 09:00 ngày 14/05/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng các vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý với các cặp cross margin MIR/BTC, MIR/BUSD and MIR/USDT, cũng như các cặp isolated margin ANC/BUSD, ANC/USDT, MIR/BTC, MIR/BUSD và MIR/USDT. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp này trên cross and isolated margin.
Vui lòng xem Dữ liệu Margin (Ký quỹ) để biết danh sách của những tài sản ký quỹ mới nhất và thông tin về các cấp hạn mức và lãi suất cụ thể.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Margin là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng mang đến cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Margin.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/05/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Lưu ý: Thông báo này mới được cập nhật gần đây để phản ánh những thay đổi đối với các cặp giao dịch bị xóa.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.