Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Cùng chia sẻ quỹ thưởng 30.000 USD trong Thử thách giao dịch Hợp đồng tương lai LEVER!

2022-08-04 08:06
Nhân sự kiện bổ sung LEVERBUSD cho Hợp đồng tương lai vĩnh cửuUSDⓈ-M của Binance Futures, Binance và đội ngũ LEVER sẽ giveaway 30.000 USD bằng token LEVER, BNB, BTCBUSD cho người dùng trên toàn thế giới.
Thời gian diễn ra chương trình: từ 07:00 ngày 04/08/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 11/08/2022 (Giờ Việt Nam)
Hãy tham gia chương trình ngay! 
Cách thức tham gia:
 • Bước 1: Đăng nhập vào Binance Futures. Nếu bạn chưa có tài khoản Binance Futures, vui lòng đăng ký tại đây
 • Bước 2: Truy cập trang đích Thử thách.
 • Bước 3: Nhấp vào nút [Do it] (Thực hiện ngay) bên cạnh nhiệm vụ.
 • Bước 4: Thực hiện giao dịch có giá trị tối thiểu tương đương 2.000 BUSD (bao gồm cả mua và bán) trên Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LEVERBUSD USDⓈ-M trong thời gian diễn ra chương trình để hoàn tất nhiệm vụ và nhận một lượt Thử thách. 
 • Bước 5: Nhấp vào [GO] để thực hiện Thử thách của bạn. Con trỏ sẽ xoay và dừng trên một ô vuông được chỉ định, thông tin hiển thị trong hình vuông này là kết quả lần thử thách của bạn.
Các mức thưởng là gì?*
 • Phần thưởng từ quỹ 4.400.000 token LEVER
 • Phần thưởng từ quỹ 24,5 token BNB
 • Phần thưởng từ quỹ 0,3 token BTC
 • Phần thưởng từ quỹ 6.000 token BUSD
 • Xin cảm ơn. Lưu ý rằng "Xin cảm ơn" nghĩa là không có phần thưởng nào cho lần Thử thách này.
*Lưu ý: Số lượng phần thưởng token chính xác mà người dùng đủ điều kiện có thể nhận được từ mỗi lần Thử thách sẽ được cập nhật trên trang đích Thử thách. Vui lòng tham khảo trang để biết thêm chi tiết.
Người dùng đủ điều kiện có thể hoàn tất nhiệm vụ 12 giờ/lần. Nếu bạn đã hoàn tất một nhiệm vụ cụ thể và giành được lượt Thử thách tương ứng, bạn phải đợi 12 giờ rồi mới có thể thực hiện lại nhiệm vụ tương tự để giành lượt Thử thách khác.
Đồng hồ đếm ngược đến lượt thử thách tiếp theo của bạn bắt đầu từ lúc bạn hoàn tất nhiệm vụ. Ví dụ: nếu bạn thực hiện giao dịch có giá trị tối thiểu tương đương 2.000 BUSD trên Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LEVERBUSD USDⓈ-M vào lúc 08:00 (Giờ Việt Nam) ngày 04/08/2022, bạn có thể thực hiện lại nhiệm vụ đó sau 20:00 (Giờ Việt Nam) ngày 04/08/2022 để giành được một lượt thử thách tương ứng. Để thực hiện lại nhiệm vụ sau khi hết 12 giờ, vui lòng nhấp lại vào [Thực hiện ngay].
Điều khoản & Điều kiện
 • Tất cả người dùng Binance phải xác minh tài khoản của họ​ để đủ điều kiện nhận phần thưởng. Vui lòng đăng ký tại đây nếu bạn chưa có tài khoản Binance.
 • Để tham gia Thử thách, vui lòng nhấp vào nút [Thực hiện ngay] bên cạnh nhiệm vụ trước. Sau đó, bạn sẽ đủ điều kiện để hoàn tất nhiệm vụ vào bất kỳ lúc nào trong thời gian diễn ra chương trình để nhận được lượt Thử thách. Chỉ những người tham gia thực hiện các bước theo quy định trong thông báo này mới được xem là đủ điều kiện để nhận thưởng.
 • Tổng khối lượng giao dịch hợp lệ bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trades.
 • Tài khoản phụ sẽ không được tính là cá nhân tham gia. Khối lượng giao dịch của các tài khoản phụ sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch tiêu chuẩn của tài khoản chính để tính toán kết quả cuối cùng.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 14 ngày sau khi chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và kiểm tra phần thưởng của mình trong mục Tài khoản > Ví > Spot > Lịch sử giao dịch > Phân bổ.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép, tự giao dịch hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc huỷ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng chương trình ưu đãi này, các điều kiện và tiêu chuẩn hợp lệ, lựa chọn và số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả Người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường và biến động giá cả cao. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro và đã thực hiện các đánh giá độc lập về tính phù hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng khi tham gia giao dịch đó. Tham khảo ý kiến các cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư, hoặc khuyến nghị về các sản phẩm tài chính và không được cá nhân hóa theo bất kỳ cách nào để phản ánh mục tiêu đầu tư của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo Rủi ro của chúng tôi.