Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance ra mắt sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 63

Binance
2021-10-21 07:01
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Chúng tôi rất vui được thông báo: sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 63 đã được ra mắt. Hãy đăng ký sản phẩm Dual Investment để nhận mức lãi suất cao hơn đáng kể. 
 • Thời gian bắt đầu đăng ký: 17:00 ngày 20/10/2021 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
Đăng ký Dual Investment NGAY!
Tăng và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: 
 1. Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động cao hơn giá thực hiện vào ngày giao nhận hoặc 
 2. Những người dùng muốn bán tiền tệ gửi vào thành đơn vị tiền tệ theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Phạm vi giá thực hiện
Ngày chuyển giao
BTC
BUSD
64.000 USD - 74.000 USD
12/11/2021
ETH
BUSD
3.900 USD - 4.800 USD
12/11/2021
Giảm và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: 
 1. Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động thấp hơn giá thực hiện vào ngày giao nhận hoặc 
 2. Những người dùng muốn mua loại tiền tệ Thay thế theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Phạm vi giá thực hiện
Ngày chuyển giao
USDT & BUSD
BTC
54.000 USD - 63.000 USD
12/11/2021
USDT & BUSD
ETH
2.800 USD - 3.800 USD
12/11/2021
Ghi chú:
 • Giới thiệu về Dual Investment, bảng thuật ngữ và cách tính chi tiết TẠI ĐÂY
 • Giá thực hiện là giá cố định và chúng tôi có thể ngừng chấp nhận lượt đăng ký mới khi chênh lệch giữa giá giao ngay và giá thực hiện nhỏ
 • APY sẽ thay đổi theo thời gian thực, tùy vào biến động thị trường trước khi đăng ký nhưng sẽ bị khóa lại sau khi đăng ký xong
 • Bạn không thể rút sớm với sản phẩm Dual Investment 
 • Đơn vị tiền tệ gửi vào - đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đăng ký một sản phẩm Dual Investment
 • Đơn vị tiền tệ thay thế - đơn vị tiền tệ bạn sẽ nhận được nếu sản phẩm được thực hiện. Nếu sản phẩm không được thực hiện, bạn sẽ nhận bằng đơn vị tiền tệ gửi vào
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
20/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định mọi điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Binance ra mắt sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 69