Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API

Các cập nhật mới cho dịch vụ API

Binance
2021-08-06 08:19
Xin chào các Binancian,
Để đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả người dùng và vẫn đồng thời tuân thủ các yêu cầu mới nhất của ngành, Binance đang cập nhật các dịch vụ API của mình để hạn chế việc tạo khóa API mới của các tài khoản chỉ mới hoàn thành bước xác minh tài khoản cơ bản . Lần cập nhật này sẽ được áp dụng chính thức từ 10:00 ngày 09/08/2021 (Giờ VN)
Với các tài khoản chưa hoàn tất xác minh trung cấp, bất kỳ khoá API hiện có nào cũng sẽ bị đổi thành "chỉ đọc" sau 07:00 ngày 23/08/2021 (Giờ VN). Chức năng giao dịch của các khoá API tương ứng sẽ bị vô hiệu hoá. Người dùng có thể hoàn tất bước xác minh trung cấp để đặt lại quyền truy cập API và nối lại chức năng giao dịch. Xin lưu ý, điều này sẽ không ảnh hưởng đến những người dùng không sử dụng dịch vụ Binance API, và họ vẫn có thể truy cập dịch vụ của Binance trên Web App
Xin hoàn tất xác minh danh tính để có thể có quyền truy cập đầy vào dịch vụ Binance API. 
Binance liên tục đánh giá chất lượng các sản phẩm và dịch của mình để đảm bảo có thể tối ưu bảo vệ người dùng và tạo ra một hệ sinh thái tiền mã hoá bền vững cho tất cả mọi người. 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Đội ngũ Binance
06/08/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên :
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật vào ngày 16 tháng 08 năm 2021 và 06/08/2021. 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Cập nhật về các Quy tắc của SAPI (04/11/2021)