Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ hoán đổi mạng chính của token ERC20 Injective Protocol (INJ)

2022-04-04 14:10
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ tiến hành đổi token ERC20 Injective Protocol (INJ) sang token mạng chính INJ theo lịch trình như sau:
  • Binance sẽ tạm ngưng chức năng vay Isolated Margin đối với các cặp INJ/BUSD, INJ/USDT và INJ/BTC vào 09:00 ngày 11/04/2022 (Giờ Việt Nam). Chúng tôi sẽ mở lại chức năng vay Isolated Margin cho INJ nếu thấy mạng chính của Injective Protocol (INJ) đã ổn định và chúng tôi sẽ không gửi thêm thông báo cho người dùng.
  • Chức năng nạp và rút token ERC20 Injective Protocol (INJ) sẽ bị tạm ngưng kể từ 17:00 ngày 11/04/2022 (Giờ Việt Nam). Sau thời gian này, chúng tôi sẽ tiến hành hoán đổi mạng chính của token ERC20 Injective Protocol (INJ). Vui lòng đảm bảo bạn sắp xếp thời gian hợp lý để hệ thống xử lý hoàn toàn giao dịch nạp token ERC20 INJ trước thời điểm này.
Xin lưu ý:
  • Chức năng nạp và rút token ERC20 INJ sẽ không sử dụng được sau khi hoán đổi mạng chính.
  • Chức năng nạp và rút token INJ trên các mạng lưới BEP2 và BEP20 sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Binance sẽ xử lý tất cả yêu cầu kỹ thuật có liên quan thay cho những người dùng đang nắm giữ INJ trong tài khoản Binance.
  • Thời gian mở lại chức năng nạp và rút token mạng chính Injective Protocol (INJ) sẽ được thông báo sau. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/04/2021
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.