Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Giới thiệu bạn bè để nhận phần thưởng từ quỹ thưởng 70.000 BUSD, đồng thời khám phá các sản phẩm của Binance Earn!

2022-05-18 07:14
Binance vui mừng thông báo ra mắt chương trình khuyến mãi mới. Theo đó, người dùng sẽ có cơ hội nhận phần thưởng từ quỹ thưởng lên tới 70.000 BUSD khi mời bạn bè tham gia Binance và khám phá các sản phẩm của Binance Earn. 
Thời gian diễn ra hoạt động: 13:00 ngày 17/05/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 31/05/2022 (Giờ Việt Nam)
Chương trình A: Mời bạn bè tham gia Binance để nhận phần thưởng từ quỹ thưởng 60.000 BUSD khi người bạn mà bạn mời hoàn thành các nhiệm vụ trên Binance Earn!
Để trở thành người giới thiệu hợp lệ trong chương trình này, người dùng cần nhấp vào nút [Đăng ký ngay] trên trang đích để xác nhận tham gia, hoàn tất KYC và chia sẻ ID/liên kết Giới thiệu Lite hoặc ID/liên kết Giới thiệu tiêu chuẩn với những người bạn chưa đăng ký tài khoản trên Binance.
Chỉ những người dùng mới đã đăng ký tài khoản Binance thông qua Mã/liên kết Giới thiệu tiêu chuẩn hoặc ID/liên kết Giới thiệu Lite của một người giới thiệu hợp lệ, đã xác minh tài khoản đã hoàn thành tối thiểu 2 nhiệm vụ từ danh sách các nhiệm vụ sau đây trong thời gian diễn ra hoạt động mới được coi là người được giới thiệu hợp lệ.
Danh sách nhiệm vụ*
Sản phẩm
Nhiệm vụ
Yêu cầu về khối lượng giao dịch tối thiểu
Đăng ký và giữ tài sản bất kỳ trong sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt trong ít nhất 7 ngày.
Tương đương ít nhất 50 USD
Đăng ký và giữ tài sản bất kỳ trong sản phẩm Staking Cố định cho đến khi kết thúc thời hạn tương ứng của sản phẩm.
Tương đương ít nhất 50 USD
Đăng ký sản phẩm Dual Investment bất kỳ trong ít nhất 7 ngày.
Tương đương ít nhất 20 USDT
Tạo kế hoạch Đầu tư tự động đơn lẻ hoặc kế hoạch Đầu tư tự động theo danh mục đầu tư bằng đồng tiền bạn muốn và hoàn tất 3 giao dịch mua thành công. 
Tương đương ít nhất 10 USDT/giao dịch
Hoàn tất giao dịch hoán đổi trên cặp token bất kỳ. 
Tương đương ít nhất 50 USD
*Lưu ý: Người dùng được giới thiệu đã đăng ký các sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt, Staking Cố định hoặc Dual Investment trong thời gian diễn ra hoạt động phải giữ tài sản trong khoảng thời gian quy định trong phần mô tả nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Các nhiệm vụ Tiết kiệm Linh hoạt, Staking Cố định hoặc Dual Investment sẽ vẫn được tính là đã hoàn thành ngay cả khi ngày rút tài sản là sau khi hoạt động kết thúc, miễn là người dùng giữ tài sản trong khoảng thời gian quy định.
 • Người giới thiệu: phần thưởng từ quỹ thưởng 42.000 BUSD
Tất cả người giới thiệu đã hoàn tất thành công bước KYC và sử dụng Chế độ Giới thiệu Lite hoặc Chế độ Giới thiệu tiêu chuẩn để giới thiệu tối thiểu một người dùng mới, cũng đã hoàn tất tối thiểu 2 nhiệm vụ trong danh sách và KYC trước 06:59 ngày 31/05/2022 (Giờ Việt Nam) sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng được chia đều từ quỹ thưởng theo bậc trị giá 42.000 USD dưới dạng voucher tiền mặt. Hệ thống sẽ xác định bậc dựa trên số lượng người được giới thiệu hợp lệ trong thời gian diễn ra hoạt động. 
Cấp
Số 
Lượt giới thiệu đủ điều kiện
Quỹ thưởng bằng BUSD 
Hạn mức cá nhân bằng BUSD 
1
1-5
6,000
10
2
6-10
7.000
30
3
11-30 
8.000
50
4
31-50
9.000
100
5
>50
12.000
200
 • Người được giới thiệu: phần thưởng từ quỹ thưởng 18.000 BUSD
Mặt khác, tất cả người dùng mới được giới thiệu tham gia Binance thông qua Mã/liên kết Giới thiệu tiêu chuẩn hoặc Mã/liên kết Giới thiệu Lite sẽ nhận được phần thưởng được chia đều từ quỹ thưởng theo bậc trị giá 18.000 BUSD dưới dạng voucher tiền mặt nếu hoàn thành cả KYC và tối thiểu 2 nhiệm vụ. Hệ thống sẽ xác định bậc dựa trên số lượng nhiệm vụ mà người dùng được giới thiệu đã hoàn thành trong thời gian diễn ra hoạt động. 
Số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành 
Quỹ thưởng bằng BUSD
Hạn mức cá nhân bằng BUSD
2
3000
5
3
4000
10
4
5.000
15
5
6,000
20
Chương trình B: Hoàn thành cả 5 nhiệm vụ để nhận 10 BUSD/người
Những người dùng được giới thiệu đã hoàn thành cả 5 nhiệm vụ được nêu trong Chương trình A sẽ có cơ hội nhận thêm phần thưởng BUSD. 500 người được giới thiệu hợp lệ, cùng với người đã giới thiệu họ, sẽ được chọn dựa trên Quy tắc chọn thưởng để nhận voucher tiền mặt trị giá 10 BUSD/người. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình này là 10.000 BUSD.
Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản và Điều kiện
 • Người giới thiệu phải nhấp vào nút [Đăng ký ngay] trên trang đích để tham gia thành công chương trình và để đủ điều kiện nhận phần thưởng cùng với người mà họ giới thiệu.
 • Cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều phải hoàn tất bước KYC thì mới nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Mỗi người được giới thiệu chỉ có thể được mời tham gia Binance thông qua ID/liên kết Giới thiệu Lite hoặc ID/liên kết Giới thiệu tiêu chuẩn. Người dùng không thể cùng lúc nhận cả phần thưởng của Chế độ Giới thiệu tiêu chuẩn và Chế độ Giới thiệu Lite. 
 • Phần thưởng của Chương trình A và B không loại trừ nhau. Mỗi người dùng đều có thể nhận được nhiều phần thưởng.
 • Yêu cầu nhiệm vụ của Chương trình A:
  • APY của các sản phẩm Binance Savings và Binance Staking được điều chỉnh hằng ngày và sẽ được hiển thị trên trang trong ngày.
  • Chúng tôi sẽ kiểm tra số lượng tài sản mà người dùng đăng ký trong sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt và Staking Cố định hằng ngày để đảm bảo người dùng đáp ứng số lượng tài sản đăng ký tối thiểu trong khoảng thời gian quy định. 
  • Về việc rút sớm tài sản: Người dùng có thể chọn rút trước tài sản của mình. Tuy nhiên, số lượng tài sản đăng ký sẽ không được tính vào mức yêu cầu nhiệm vụ của Chương trình A. 
  • Đối với tài sản đăng ký trong sản phẩm Staking Cố định: Sau khi chọn rút sớm tài sản, số tiền gốc sẽ được hoàn trả vào tài khoản Spot và phần lãi đã phân bổ sẽ được khấu trừ vào số tiền gốc hoàn trả. Do có nhiều múi giờ trên thế giới, nên có thể mất 48-72 giờ thì người dùng mới nhận được token.
  • Số lượng tài sản đã đăng ký trong sản phẩm Dual Investment sẽ tự động được rút vào Ngày thanh toán. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ giữ tài sản đăng ký trong sản phẩm Dual Investment trong ít nhất 7 ngày, người dùng cần chọn sản phẩm có Ngày thanh toán cách ngày đăng ký ít nhất 7 ngày.
 • Binance sẽ sử dụng tỷ giá theo thời gian thực của đồng nội tệ với đồng USD để tính toán khối lượng giao dịch tối thiểu cho danh sách nhiệm vụ trong Chương trình A. 
 • Người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được voucher tiền mặt trong vòng 20 ngày sau khi chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và xem phần thưởng trong mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng
 • Thời hạn hiệu lực của voucher tiền mặt là 7 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.
 • Người dùng không được sử dụng tài khoản phụ để tham gia sự kiện này.
 • Binance có quyền huỷ bỏ quyền tham gia và thu hồi phần thưởng nếu người tham gia có hành vi không trung thực hoặc lạm dụng trong thời gian diễn ra hoạt động. Các hành vi này bao gồm đăng ký nhiều tài khoản để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hành vi nào khác liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi hoạt động hoặc quy định trong chương trình.
 • Tất cả những người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản sử dụng của Binance.
 • Binance bảo lưu quyền định đoạt kết quả cuối cùng của hoạt động. 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.