Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Trở thành Nhà cung cấp Thanh khoản cho Binance Liquid Swap để Chia sẻ Phần thưởng Airdrop 200.000 BUSD

Binance
2020-12-04 12:22
Xin chào các Binancian,
Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 07:00 AM ngày 04/12/2020 đến 07:00 AM ngày 10/12/2020 (giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho Người dùng mới, trị giá 10.000 USD dưới dạng FOR!
Tất cả người dùng đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi và đạt khối lượng giao dịch từ 20.000 FOR trở lên (bao gồm cả mua lẫn bán) đối với tất cả cặp giao dịch FOR sẽ cùng chia nhau phần thưởng 10.000 USD tiền FOR.
Chương trình A: Cuộc thi giao dịch FOR, tổng giải thưởng là 40.000 USD tiền FOR!
Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch từ 60.000 FOR trở lên trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ cùng chia sẻ phần thưởng 40.000 USD dưới dạng token FOR, dựa trên tỷ lệ tổng khối lượng giao dịch FOR của mỗi người dùng.
Cách tính Phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Khối lượng giao dịch của người dùng / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 40.000 USD dưới dạng token FOR.
Điều khoản và Điều kiện:
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình tại Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
  • Thời gian hiệu lực của voucher tiền mặt là 7 ngày kể từ thời điểm phân bổ.
  • Hướng dẫn cách đổi Voucher Tiền mặt.
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấn vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch sẽ còn hiệu lực cho đến khi chương trình giới thiệu của Binance hết hạn. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch futures chia sẻ bởi người giới thiệu sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản Futures.
  • Các cặp giao dịch FOR bao gồm FOR/BUSD và FOR/BTC.
  • Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 11:59:59 PM (UTC) của cặp giao dịch FOR/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá FOR phục vụ phân bổ phần thưởng.
  • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch của FOR.
  • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
  • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, có dấu hiệu tự giao dịch với bản thân hoặc thao túng thị trường.
  • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc là hệ quả từ cuộc thi giao dịch. Hãy đầu tư một cách cẩn trọng.
Đội ngũ Binance
02/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
​​Cuộc thi Giao dịch DOT - Giải thưởng trị giá 100.000 USD đang chờ người chiến thắng!