Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Giải thưởng khi đăng ký Dual investment - cùng chia sẻ phần thưởng trị giá 30.000 BUSD

2022-01-19 06:26
Trong khoảng thời gian giới hạn, người dùng tham gia chương trình ưu đãi Dual Investment Giveaway đủ điều kiện sẽ có cơ hội chia sẻ quỹ thưởng 30.000 USD.
Thời gian diễn ra hoạt động: 17:00 ngày 18/01/2022 (Giờ Việt Nam) - 17:00 ngày 27/01/2022 (Giờ Việt Nam)
[Đăng ký Dual Investment NGAY BÂY GIỜ!]
Hoạt động A: Giải thưởng dành riêng cho Người dùng mới (trị giá 10.000 BUSD)
Tất cả người dùng đăng ký bất kỳ sản phẩm Dual Investment nào lần đầu trong thời gian diễn ra ưu đãi với mức đăng ký tối thiểu như bảng dưới đây, sẽ được chia đều quỹ thưởng trị giá 10.000 BUSD.  
Token
Khối lượng tối thiểu cho mỗi lần đăng ký
BTC
0,007 BTC
ETH
0,1 ETH
SOL
2 SOL
MATIC
125 MATIC
ADA
200 ADA
BNB
0,6 BNB
DOT
12 DOT
BCH
0,8 BCH
LUNA
3,5 LUNA
AVAX
3,5 AVAX
BUSD
300 BUSD
USDT
300 USDT
Hoạt động B: Đăng ký sản phẩm Dual Investment BTC và ETH để chia sẻ quỹ thưởng trị giá 20.000 BUSD
Tất cả người dùng đăng ký sản phẩm Dual Investment BTC và ETH lần đầu trong thời gian diễn ra ưu đãi với mức đăng ký tối thiểu cho mỗi lần đăng ký như bảng dưới đây, sẽ được chia đều quỹ thưởng trị giá 20.000 BUSD.
Token
Khối lượng tối thiểu cho mỗi lần đăng ký
BTC
0,025 BTC
ETH
0,3 ETH
BUSD
1.000 BUSD
USDT
1.000 USDT
**********
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện
  • Phần thưởng bằng BUSD sẽ được phân bổ trong vòng hai tuần sau khi hoạt động kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và xem giải thưởng trong Ví > Lịch sử giao dịch > Phân bổ;
  • Một khi đã đăng ký Dual Investment, bạn không thể huỷ bỏ hoặc rút sớm;
  • Bất kỳ người dùng nào bị phát hiện có hành vi gian lận sẽ tự động bị truất quyền tham gia hoạt động;
  • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc các Quy định của chương trình.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.