Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance Futures khởi chạy lại tính năng sửa đổi lệnh đang mở

2022-05-04 04:24
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures đã khởi chạy lại tính năng sửa đổi lệnh đang mở trên các hợp đồng ký quỹ bằng COIN, gia tăng tính linh hoạt để sửa đổi lệnh đang mở khi giao dịch hợp đồng tương lai. Tính năng hiện đã có trên trang web Binance và API.
Tính năng sửa đổi lệnh đang mở:
Sau khi lệnh đang mở được đặt, người dùng có thể sửa đổi lệnh chưa được khớp bằng cách điều chỉnh giá hoặc số lượng thông qua lệnh đang mở, K-Line hoặc thông qua Binance API. 
Thông tin khác:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro cao, đồng thời khả năng lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không thể hiện lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Bạn không nên xem thông tin ở đây là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang tài nguyên Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/04/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.