Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance thêm ALICE, BAKE, CHESS, C98, FLOW, GALA, ICP, TLM trên Cross Margin và MOVR, QI, RGT trên Isolated Margin với lãi suất ưu đãi hằng năm tính bằng Stablecoin chỉ 6,20%!

2021-11-24 10:43
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã thêm ALICE, BAKE, CHESS, C98, FLOW, GALA, ICP, TLM làm tài sản có thể vay mới trên Cross MarginMOVR, QI, RGT làm tài sản có thể vay mới trên Isolated Margin.
Các cặp giao dịch Cross Margin mới: ALICE/USDT, ALICE/BUSD, ALICE/BTC, BAKE/USDT, BAKE/BUSD, BAKE/BTC, CHESS/USDT, CHESS/BUSD, CHESS/BTC, C98/USDT, C98/BUSD, C98/BTC, FLOW/USDT, FLOW/BUSD, FLOW/BTC, GALA/USDT, GALA/BUSD, GALA/BTC, ICP/USDT, ICP/BUSD, ICP/BTC, TLM/USDT, TLM/BUSD, TLM/BTC.
Các cặp Isolated Margin mới: MOVR/USDT, MOVR/BUSD, MOVR/BTC, QI/USDT, QI/BUSD, QI/BTC, RGT/USDT, RGT/BUSD, RGT/BTC.
Ưu đãi
  • Người dùng được hưởng mức lãi suất ưu đãi hàng năm chỉ từ 6,20% khi vay BUSD trên nền tảng Binance Margin (Ký quỹ Binance).
  • Người dùng được hưởng mức lãi suất ưu đãi hàng năm chỉ từ 9,30% khi vay USDT trên nền tảng Binance Margin (Ký quỹ Binance).
  • Người dùng được hưởng mức lãi suất ưu đãi hàng năm chỉ từ 3,10% khi vay BTC và ETH trên nền tảng Binance Margin (Binance Margin).
Vui lòng xem Dữ liệu Margin (Ký quỹ) để biết danh sách của những tài sản ký quỹ mới nhất và thông tin về các cấp hạn mức và lãi suất cụ thể.
Thông tin khác:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ là một hoạt động cực kỳ rủi ro, cũng như khả năng có lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận trong tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự cân nhắc và chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Margin. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
24/11/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.