Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Ra mắt Dual Investment Giai đoạn thứ 67 - Bổ sung thêm sản phẩm DOT & BCH

2021-11-19 01:30
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Chúng tôi xin thông báo ra mắt sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 67. Trong giai đoạn này, chúng tôi đã thêm DOT và BCH vào các sản phẩm Dual Investment. 
Hãy đăng ký sản phẩm Dual Investment để nhận mức lãi suất cao hơn đáng kể dành cho BTC, ETH, SOL, MATIC, ADA, BNB, DOT, BCH, BUSD và USDT. 
 • Thời gian bắt đầu đăng ký: 17:00 ngày 17/11/2021 (Giờ Việt Nam)
 • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước sẽ được đăng ký trước. 
Đăng ký Dual Investment NGAY!
Tăng và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: 
 1. Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động cao hơn giá thực hiện vào ngày chuyển giao hoặc 
 2. Những người dùng muốn bán tiền tệ gửi vào thành đơn vị tiền tệ theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Phạm vi giá thực hiện
Ngày chuyển giao
BTC
BUSD
60.000 USD - 69.000 USD
12/10/2021
ETH
BUSD
4.200 USD - 5.100 USD
12/10/2021
SOL
BUSD
215 USD - 255 USD
12/10/2021
MATIC
BUSD
1,55 USD - 1,95 USD
12/10/2021
ADA
BUSD
1,85 USD - 2,25 USD
12/10/2021
BNB
BUSD
575 USD - 660 USD
12/10/2021
DOT
BUSD
40 USD - 58 USD
26/11/2021,
03/12/2021,
12/10/2021
BCH 
BUSD
600 USD - 680 USD
26/11/2021,
03/12/2021,
12/10/2021
Giảm và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: 
 1. Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động thấp hơn giá thực hiện vào ngày chuyển giao hoặc 
 2. Những người dùng muốn mua loại tiền tệ thay thế theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Phạm vi giá thực hiện
Ngày chuyển giao
USDT & BUSD
BTC
51.000 USD - 59.000 USD
12/10/2021
USDT & BUSD
ETH
3.300 USD - 4.100 USD
12/10/2021
USDT & BUSD
SOL
165 USD - 210 USD
12/10/2021
USDT & BUSD
MATIC
1,05 USD - 1,50 USD
12/10/2021
USDT & BUSD
ADA
1,35 USD - 1,80 USD
12/10/2021
USDT & BUSD
BNB
480 USD - 565 USD
12/10/2021
USDT & BUSD
DOT
22 USD - 38 USD
26/11/2021,
03/12/2021,
12/10/2021
USDT & BUSD
BCH
500 USD - 590 USD
26/11/2021,
03/12/2021,
12/10/2021
Ghi chú:
 • Giới thiệu về Dual Investment, bảng thuật ngữ và cách tính chi tiết TẠI ĐÂY
 • Giá thực hiện là giá cố định và chúng tôi có thể ngừng chấp nhận lượt đăng ký mới khi chênh lệch giữa giá giao ngay và giá thực hiện nhỏ
 • APY sẽ thay đổi theo thời gian thực, tùy vào biến động thị trường trước khi đăng ký nhưng sẽ bị khóa lại sau khi đăng ký xong
 • Bạn không thể rút sớm với sản phẩm Dual Investment 
 • Đơn vị tiền tệ gửi vào - đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đăng ký một sản phẩm Dual Investment
 • Đơn vị tiền tệ thay thế - đơn vị tiền tệ bạn sẽ nhận được nếu sản phẩm được thực hiện. Nếu sản phẩm không được thực hiện, bạn sẽ nhận bằng đơn vị tiền tệ gửi vào
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/11/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.