Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Ưu đãi giảm phí giao dịch cho các cặp giao dịch của BUSD USDⓈ-M trên Binance Futures

Binance
2021-06-17 06:58
Xin chào các Binancian,
Binance áp dụng giảm phí cho các cặp giao dịch BUSD USDⓈ-M của hợp đồng Tương lai Binance Futures. Ưu đãi này áp dụng cho mọi cặp giao dịch BUSD USDⓈ-M hiện có và mới, bao gồm hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu ETHBUSD, hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu BTCBUSD, và bất kỳ cặp giao dịch BUSD mới nào hiện có trên Binance Futures trong thời gian diễn ra hoạt động ưu đãi. Tất cả người dùng mới và đang hoạt động của Binance để có thể nhận ưu đãi giảm phí này.
Thời gian diễn ra ưu đãi: từ 10:30 ngày 16/06/2021 đến 13:29 ngày 09/07/2021 (giờ Việt Nam)
Trong thời gian diễn ra ưu đãi, cơ cấu tính phí cho các cặp giao dịch BUSD USDⓈ-M sẽ được quy định như sau: 
Mức VIPMakerTaker
Tất cả các mức-0,0100%0,0170%
Thông tin tham khảo thêm: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Đội ngũ Binance
16/06/2021
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Thông báo Bảo trì Ví cho Mạng Ethereum (ERC20)