Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Giao dịch BTCST và giành cơ hội chia sẻ quỹ thưởng hấp dẫn trị giá 150.000 USD!

Binance
2021-10-25 11:46
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 ngày 26/10/2021 đến 06:59 ngày 02/11/2021 (Giờ Việt Nam) 
Bấm vào nút [Đăng ký ngay] để tham gia ngay lập tức
Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho Người dùng mới là voucher token BTCST trị giá 20.000 USD!
 • Phần thưởng 1: Tất cả người dùng đăng ký mới tài khoản Binance trong thời gian diễn ra chương trình và đạt mức khối lượng giao dịch (gồm cả mua lẫn bán) từ 58 BTCST trở lên bằng các cặp giao dịch spot và margin của BTCST sẽ cùng chia sẻ tổng giải thưởng 16.000 USD bằng voucher token BTCST.
 • Phần thưởng 2: Tất cả người dùng đăng ký mới tài khoản Binance trong thời gian diễn ra chương trình và đạt mức khối lượng giao dịch (gồm cả mua lẫn bán) từ 9 BTCST trở lên bằng các cặp giao dịch spot và margin của BTCST sẽ cùng chia nhau tổng giải thưởng 4.000 USD bằng token BTCST.
Hoạt động B: Cuộc thi Giao dịch BTCST - 100.000 BTCST đang chờ người chiến thắng!
Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch từ 400 BTCST trở lên với bất kỳ giao dịch BTCST spot hay margin hợp lệ trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ cùng chia sẻ phần thưởng 100.000 USD bằng voucher token BTCST, phần thưởng nhận được sẽ dựa trên tỷ lệ tổng khối lượng giao dịch BTCST của mỗi người dùng.
Cách tính Phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Khối lượng giao dịch của mỗi người dùng / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 100.000 USD dưới dạng voucher token BTCST.
Lưu ý quan trọng: Khối lượng giao dịch của Hoạt động B được hoàn tất vào một ngày khác sẽ được tính theo hệ số nhântương ứng.
Thời gian 
Hệ số
07:00:00 ngày 26/10/2021 - 06:59:59 ngày 29/10/2021 (Giờ Việt Nam)
3
07:00:00 ngày 29/10/2021 - 06:59:59 ngày 31/10/2021 (Giờ Việt Nam)
2
07:00:00 ngày 31/10/2021 - 06:59:59 ngày 02/11/2021 (Giờ Việt Nam)
1
Hoạt động C: Giao dịch BTCST để giành được Voucher token BTCST trị giá 500 USD
Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch (bao gồm cả mua và bán) từ 100 BTCST trở lên bằng các cặp giao dịch BTCST spot hoặc margin hợp lệ trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ đủ điều kiện để rút thăm may mắn, trong đó chọn ra 60 người chiến thắng bằng cách rút thăm để trao thưởng voucher token BTCST trị giá 500 USD mỗi người.
Các Điều kiện và Điều khoản:
 • Tất cả người dùng cần nhấp vào nút [đăng ký ngay] trên trang này để tham gia vào hoạt động.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch Spot sẽ được áp dụng trong suốt thời gian chương trình giới thiệu của Binance có hiệu lực. Mức giảm 10% phí giao dịch Futures do người mời chia sẻ sẽ có hạn dùng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Futures.
 • Các cặp giao dịch BTCST hợp lệ: BTCST/USDT, ​​​​BTCST/BTC.
 • Quy tắc của Hoạt động C tuân theo Quy tắc chọn thưởng căn cứ trên Giá trị hàm băm Binance Chain.
 • Người chiến thắng Hoạt động A với Phần thưởng 1 sẽ không được phép nhận thưởng của Hoạt động A với Phần thưởng 2.
 • Binance sẽ sử dụng giá đóng cửa trung bình vào lúc 11:59:59 PM (UTC) ​​của cặp giao dịch BTCST/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá BTCST cho phần thưởng được phân bổ.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token thành tiền trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Hạn sử dụng của voucher là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Vui lòng tham khảo Cách sử dụng voucher thưởng và voucher tiền mặt.
 • Binance sẽ kết hợp khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản margin để cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua và bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch Spot và Margin của BTCST.
 • Binance có toàn quyền hủy tư cách tham gia của những giao dịch bị xem là wash trade hoặc các tài khoản được đăng ký ồ ạt trái phép, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định mọi điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Tìm hiểu và Giao dịch POND - Nhận quà trong tổng giải thưởng lên đến 100.000 USD!